הדפסה
מעגל השנה - סוכות

חג הסוכות


טעמו של חג הסוכות כתוב בתורה (ויקרא כג, מג): "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם ממצרים אני ה' אלקיכם".

מהן הסוכות שהושיב בהן הקב'ה את בני ישראל בצאתם ממצרים? מובא במסכת סוכה (יא, ב) שר' אליעזר סובר שהכונה היא לענני הכבוד, ור' עקיבא סובר סוכות ממש.

ואולי יש להוסיף על הדברים. כשבני ישראל יצאו ממצרים מסעם הראשון היה מרעמסס לסוכות (שמות יב, לז), המסע היה מרעמסס שבקצה ארץ מצרים לסוכות שהוא מקום קרוב מחוץ לגבול מצרים. יש סבירות גבוהה לומר שהמקום נקרא סוכות על שם הסוכות שהיו שם.

לפי זה י"ל שחיוב ישיבה בסוכה הוא כדי שהדורות ידעו שבסוכות הושיב הקב'ה את בני ישראל כשיצאו ממצרים, ועל ידי כך תיזכר יציאת מצרים כיון שזה היה המסע הראשון של היציאה ממצרים, כך שהזכרון של יציאת מצרים בפסח הוא על ידי מה שעשו בני ישראל במצרים בליל ט"ו בניסן, וזכירת יציאת מצרים בחג הסוכות הוא דרך הזכרון של המסע הראשון לסוכות, כלומר מסע היציאה ממצרים.לפרשות נוספות לחץ כאן.

מתוך האתר של ישיבת "ברכת משה", מעלה אדומים.
אם ברצונך לקבל את פינת פרשת השבוע של הרב ישראל רוזנברג לתא ה-E-Mail שלך באופן קבוע, לחץ כאן.