הדפסה
מעגל השנה - סוכות

אתרוגים לטו בשבט

כשהיה הגביר הירש-לייב בט"ו בשבט אצל הרב מנחם מנדל מקוצק כיבדו הצדיק בדג מלוח. לפני שהגיש לו את הדג הוציא ממנו את ה'רויגן' (ביצים), נתן אותם להירש ואמר: "הריש, לייב אייס (אכול) רויגן".
צליל הדברים נשמע כמו אסרוייגין (אתרוגים). אותה שנה היתה שנת מלחמה, קשה היה להשיג אתרוגים לסוכות והירש-לייב ששהה אז בחוץ לארץ, השיג אתרוג מהודר והביאו לצדיק מקוצק - אז הובן פשר דברי הצדיק בט"ו בשבט, ואכן כתוב שבט"ו בשבט זה הזמן להתפלל לאתרוג ראוי לסוכות.

הרב: איסרוייגין, מה אומרים על זה
תלמיד: זה נראה כאילו בלי קשר...
הרב: מה עוד מה לומדים מהסיפור הזה
תלמיד: היה לו חסידים גדולים.
הרב: מה עוד לומדים שאתרוג זה לא דבר מובן מאליו רבותי, אנחנו פה בארץ לא יודעים איפה ללכת לקנות, היו מקומות שבכל העיירה או בכל הגליל היה אתרוג אחד וכולם היו מברכים עליו מצד שני, בטח אתרוג אז היה אתרוג, לא כמו היום איזה לימון מורכב עם ריח של אתרוג.
תלמיד: אין יותר מורכבים.
הרב: לא אין כבר הוא כבר לימון 100%, קיצורו של עניין מה צריך אתרוג נאה "התנאה לפניו במצוות" כן כתוב אתרוג נאה, נו מה עוד
תלמיד: האתרוג משקף את הבן אדם
הרב: חכמת האתרוג. יש צדיקים שבאתרוג היו רואים כל מה שקורה בכל העולם, מסוף העולם ועד סופו, ויש כאלה שהיו רואים רק על הבן-אדם מי זה הבן אדם, מה יש לו, מה תיקן, מה פגם למה? האתרוג זה הלב. לכן חסידים הקפידו לקנות אתרוג עם גארטל כי החסידים הולכים עם גארטל, אבנט. כל אדם והאתרוג שלו. תביאו אתרוג נראה מה קורה עם הבן אדם, גארטל זה כאילו יש לו מותניים.
תלמיד: מה עם אתרוג תימני
הרב: כל אחד והתיקונים שלו, חביבי. אם אדם מתפלל שיהיה לו אתרוג מהודר זאת אומרת שהוא מתפלל שיהיה לו לב נקי, שהאתרוג נקי סימן שהלב של האדם נקי איפה פוגם בעיקר הבעיות
תלמיד: בראש.
הרב: בראש. איפה יש לבן אדם את הבעיות בראש, מחשבות ועניינים ואם זה בחלק התחתון מתחת לגארטל אז זה בנה"י (נצח הוד יסוד) אז אדם שמן יש לו אתרוג שמן גם אפשר לראות באתרוג את החיות של האדם, יש לו חיות או לא אם הוא חי או שהוא בר מינן.