הדפסה
מעגל השנה - סוכות

סוכות וארץ ישראל

שלשה רגלים הם בשנה: חג הפסח- חג היצירה של עם ישראל ביציאתו ממצרים. חג השבועות- חגה של התורה הוא. ומהו חג הסוכות? מה תוכנו? - לא נותר לנו אלא לומר, כי הוא חגה של ארץ ישראל.
ואכן, מכנה משותף עמוק יש בין חג הסוכות לבין ארץ ישראל. שתי מצוות אלו הן היחידות בתורה, שהאדם מקיים אותן ע"י מגורים. מצוות הישיבה בסוכה, ומצוות הישיבה בארץ ישראל. יתירה מזאת, בזמן הישיבה בסוכה, כל פעולות החיים הפשוטות הופכות להיות מצווה: מצווה לאכול, מצווה לשתות, ומצווה לישון. אף בארץ ישראל, כל פיתוח כלכלי, כל בנין ונטיעה - הרי הם חלק ממצוות ישוב הארץ. וכשם שמצוות הסוכה מקדשת את כל פעולות החיים של האדם הפרטי, כך מצוות ישוב ארץ ישראל מקדשת את כל פעולות החיים של העם החי בה.
אך לא זאת בלבד. הלכה מיוחדת נאמרה בסוכה: "תעשה -ולא מן העשוי". את הסוכה צריך לבנות בידים. סוכה שנעשתה מאליה פסולה. מתוך כך אומר הגר"א שאף ארץ ישראל מצוותה בכך, "תעשה ולא מן העשוי". בניין ארץ ישראל צריך להיעשות על ידינו לא בידי זרים. וכשם שבסוכה מרגיש כל אדם שהוא יושב מחוץ לקירות ההגנה האיתנים של ביתו, ושמירתו נתונה בידיו של הקב'ה - כך גם בארץ ישראל: ארץ אשר עיני ה' בה, והעם מרגיש בה את התלות בו בכל מערכות הכלכלה והבטחון.
(מתוך באהבה ובאמונה תשנ"ז)