הדפסה
מעגל השנה - ט"ו באב

למסגרת הנישואין - לט''ו באב

אחד המשברים החמורים של הדור הוא ללא ספק המשבר בתא המשפחתי; לצערנו אחוז הגרושים בשנים האחרונות נמצא בעליה מתמדת, ויש לזה השלכות לא רק על הילדים והמשפחה אלא על החוסן הכללי של עם ישראל כעם.
וכבר הבחין בכך בלעם באומרו "מה טובו אהלך יעקב משכנתך ישראל" וידע שכדי לפגוע בעם, הדרך הטובה ביותר היא לפגוע ביציבות הבית הישראלי ע"י בנות מדין.
אמנם התורה עצמה הביאה את האופציה של גירושין, וברור שיש מצבים שהמצב הוא בלתי נסבל וצריך לומר "שלום" אבל אין ספק שהמצב היום חמור.
שידוך או אהבה ספונטנית
מהי הדרך הנכונה לבחירת בן זוג ?
מעשה אבות סימן לבנים. והנה בתורה בספר בראשית מובאים לכאורה שני ספורים, יצחק משודך מביאים לו את רבקה. לעומת זאת יעקב פוגש את רחל על הבאר וכתוב ויאהב יעקב את רחל. הרב אבינר מצביע על זה שלכאורה דוקא אצל יעקב מופיעים משברים…"התחת אלקים אני" שעל זה אמרו חז'ל "הככה עונים את המעונות?". מה שאין אנחנו רואים אצל רבקה ויצחק.
אמנם לענ"ד אין מכאן ראיה שהרי דוקא אצל יצחק ורבקה אנחנו רואים חילוקי דיעות קשים לגבי היחס לעשו . ואהבת יעקב לרחל ודאי היתה אהבה רבה.
א"כ צריך לומר שאין זה משנה כיצד נפגשים. אלא מה שקורה אח"כ.
השכל והרגש:
לצערי יצא לי להכיר הרבה זוגות שהיו חברים שנים לפני הנשואים (ובציבור החילוני גם זוגות שגרו שנים יחד) והתגרשו זמן קצר אחרי הנישואים.
כמובן שהסיבות הם רבות ומגוונות אך נעמוד על שתי נקודות:
בציבור החרדי מקובל לעשות "בירורים" לפני החתונה; אמנם לא צריך להגזים בזה, אבל יש בזה חשיבות מרובה. להבדיל כשאדם קונה מכונית או דירה כמה בירורים הוא עושה. על אחת כמה וכמה כשהוא מחפש בן או בת זוג לכל החיים שיש לבדוק דברים בסיסיים על התאמה ובעיקר על "מידות טובות".
שני כלים עומדים לו לאדם השכל והרגש. וכבר נחלקו חכמים איזה מהם הוא המרכזי בעבודת ד'. ובודאי בקשר הזוגי יש לשני כלים אלה חשיבות רבה.
חז'ל אומרים שאסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה, מכיוון שהיא צריכה למצוא חן בעיניו אבל לצערינו מה שקורה פעמים רבות הוא שהראיה החיצונית והתפתחות הרגש עובדים מהר מדי בלי שום בדיקה שכלית, בלי לדעת אם הבן זוג הוא באמת בעל מידות טובות ובאמת מתאים לי.
ולכן ודאי שצריך רגש אבל זה חייב להיות כפוף למבחן השכל.
"בנין עדי עד":
הענין הנוסף שצריך לדעת הוא שאנחנו הולכים לבנות יחד "בנין עדי עד" והבניה דורשת מאמץ. הזוג יכול להיות מקסים ומאוהב עד השמים, אבל בלי בניה משותפת הבנין לא יחזיק מעמד.
מספרים על ר' אריה לוין זצ"ל שהיה הולך לרופא עם אשתו והיה אומר "כואבת לנו הרגל של אשתי".
בכדי להגיע לאהבה רבה ויחד עם זה לאהבת עולם צריך לדעת שהעבודה לא מסתימת עם ההחלטה להתחתן , אלא שיש צורך בעבודה רבה.