הדפסה
מעגל השנה - תשעה באב

מדוע בתשעה באב נולד המשיח?

כידוע חודש אב הוא חודש שנכפלו בו צרות גדולות לעם ישראל, ועל כן נאמר במשנה "משנכנס אב ממעטין בשמחה" (תענית כ"ט, א').
אולם דווקא כאשר מגיעים לעומק הצרות מתחילה לצמוח הטובה, כפי שאמרו חז'ל "בט' באב נולד המשיח" (ירושלמי, ברכות) "וכן בכל דור ודור נולד בט' באב בחינת המשיח וכמו בשעת הבריאה של אדם הראשון נולד ביום ו' ורוח של משיח, איתא במדרש ורוח אלוקים מרחפת על פני המים זה רוח של משיח" (פרי צדיק, לר"ח מנחם אב).
מדוע דווקא כשמגיעים לשיאן של הצרות מתחילה לצמוח טובה?
משום שרק אז ישנו הרהור תשובה לכל עם ישראל, ותשובה מאהבה הופכת את הזדונות לזכויות.
הבעש"ט מסביר ע"י משל כיצד יש להתייחס לחטאיו של עם ישראל. אדם שרצה לנסות את אשתו והתחזה לרב חובל וניסה לפתותה ולאחר ניסיונות רבים עלה הדבר בידו. לאחר מכן התחרטה האישה ובאה וספרה זאת לבעלה. אמר לה בעלה: אני הייתי רב החובל ומעולם לא זנית עם אחר. כך יתברר שגם כל חטאי ישראל היו בעומקם של דברים עפ"י רצון השי"ת.
וכך פירש האדמו"ר מאיזביצא את הפסוק "ממרים הייתם עם ה'" שגם כשבני ישראל המרו את מצוות ה', היה זה יחד עם ה'. כי כך היה רצונו של ה', שהאור יתגלה דווקא מתוך החושך.
אולם כל המהלך הזה מתחיל מכך שגם עם ישראל יגלה הרהורי תשובה. הרי שדווקא שיאם של הצרות הוא מהווה את תחילתו האור. וההרס הגדול ביותר, הוא נקודת הזינוק לבניה מחודשת "חדש ימינו כקדם"
(ע"פ רבי צדוק הכהן, פרי צדיק ח"ד)