הדפסה
מעגל השנה - בין המצרים

מהלכות בין המצרים

"משנכנס אדר מרבין בשמחה - משנכנס אב ממעטין בשמחה".
שמחה היא דבר קבוע ותמידי. תמיד האדם צריך להיות שמח. לפעמים הוא מרבה בשמחה ולפעמים הוא ממעט בה, אך מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד.
בימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב ממעטין בשמחה, אך לא בכל שמחה ממעטין. חכמינו ז'ל נתנו לנו גדרים והלכות במה צריך למעט, ובמה לא . אנו נעסוק בדברים שהם שייכים לחופש - מה מותר ומה אסור.
א. מוסיקה וריקודים
עיקר האיסור של שמחה נאמר על ריקודים ומחולות.
ומה לגבי שמיעת רדיו וטייפ?
אין איסור בשמיעת שירים כאשר היא מוסיקה שאיננה מביאה לריקודים ומחולות, כגון: מוסיקת רקע. וכן יש מוסיקה שהיא לצורך הרווחת הנפש וגם היא מותרת בימים אלו. כמו כן ניתן לנגן או לשמוע מוסיקה נוגה שיש בה הבאת צער או אבל.
אך בימים שבין ראש חודש אב ועד תשעה באב ראוי יותר להחמיר ולא לנהוג בהיתרים אלו כיון שעל ימים אלו נאמר במפורש שיש למעט בהם בשמחה.
ב. רחיצה בים ובבריכה
המנהג המקובל הוא לאסור בתשעת הימים רחיצה בים ובבריכה גם למי שהלך עוד לפני כן בתקופת החופש לים, כיוון שזו היא רחיצה מובהקת לשם תענוג. אבל בימים שבין י"ז בתמוז לראש חודש אב יש נוהגים להקל למי שהלך לים או לבריכה עוד לפני כן, שימשיך ללכת.
ג. רחיצה בתשעת הימים
בימים שבין י"ז בתמוז לראש חודש אב אין כל הגבלה ברחיצה במקלחת ומותר בין בחמים ובין בקרים.
לעומת זאת בימים שבין ראש חודש אב לתשעה באב, כתוב בשו"ע שהמנהג הוא לא לרחוץ אפילו בצונן חוץ מפניו, ידיו ורגליו.
אולם אדם המזיע, הרוצה להעביר את הזוהמה, מותר לו לרחוץ כל גופו אפילו בסבון, אך המים יהיו צוננים במידה שהגוף יכול לסובלם ( לספרדים - כל זה בשבוע שחל בו תשעה באב ולאשכנזים - מראש חודש אב).
ד. קניות בימי בין המצרים
נוהגים שלא לקנות בגדים חדשים ודברים חדשים בימי בין המצרים, אך דברים שהם לצורך מצוה מותר (כגון: ספרי קודש, מזוזות, ציציות וכד' ).
ה. כיבוס בגדים
מראש חודש אב, ולספרדים - בשבוע שחל בו תשעה באב, אין ללבוש בגדים מכובסים ומגוהצים ואין הדבר אמור לגבי שבת שבתוך תשעת הימים, שבת חזון.
(מקורות: שו"ע סימן תקנ"א, משנה ברורה שם, תחומין כ"א מאמרו של הרב דייכובסקי, חוברת
"דיני ימי בין המצרים" של הרב משה הררי)


קישורים נוספים:

שחיה וטיול – הרה"ג זלמן מלמד שליט"א: http://www.yeshiva.org.il/ask/view_ask.asp?id=3328

http://www.yeshiva.org.il/ask/view_ask.asp?id=3544

http://www.yeshiva.org.il/ask/view_ask.asp?id=3347

פניני הלכה (4 צומות, דיני הצומות הקלים, מנהגי שלושת השבועות, הלכות ערב ט' באב): http://www.yeshiva.org.il/midrash/book.asp?cat=11&sub_cat=222

מהלכות בין המצרים – חברים מקשיבים: http://www.kipa.co.il/noar/n_show.asp?id=517

מוסיקה בספירת העומר: http://www.kipa.co.il/noar/n_ask_show.asp?id=24755

מנהגי שלושת השבועות: http://www.yeshiva.org.il/midrash/print_shiur.asp?ID=412

מוסיקה ובריכה בשלושת השבועות: http://www.kipa.co.il/noar/n_ask_show.asp?id=29785

עוד מהרב יוסף אלנקווה שליט"א: http://www.moreshet.co.il/shut/shut2.asp?id=26271

ימי בין המצרים – הרה"ג אליעזר מלמד שליט"א: http://www.yeshiva.org.il/midrash/print_shiur.asp?ID=2433

משמעות ימי בין המצרים: http://www.yeshiva.org.il/midrash/print_shiur.asp?ID=70

צום י"ז בתמוז ובין המצרים: http://www.shalombeinenu.org/hagim_17tamuz.html

עוד: http://www.chabad.org.il/Daily/Item.asp?ArticleID=385&CategoryID=84