בין המצרים

מבין המצרים

מבין המצרים

מבין המצרים נגאל עם, על ידי מורים חמושים בגבורה רוחנית, שאינם צריכים למקל חובלים" (הרב קוק, מגד ירחים, תמוז) פתגמו של הרב קוק, מבטא את תמציתם של ימי ב...

המשך קריאה: מבין המצרים
בין המצרים

בין המצרים

יש זמנים טובים

המשך קריאה: בין המצרים
מהלכות בין המצרים

מהלכות בין המצרים

"משנכנס אדר מרבין בשמחה - משנכנס אב ממעטין בשמחה". שמחה היא דבר קבוע ותמידי. תמיד האדם צריך להיות שמח. לפעמים הוא מרבה בשמחה ולפעמים הוא ממעט בה, אך מ...

המשך קריאה: מהלכות בין המצרים
בין המצרים – ימים מוכנים לפורענות

בין המצרים – ימים מוכנים לפורענות

כתוב במשנה במסכת תענית, דף כו, עמוד א-ב: [...] חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמשה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד...

המשך קריאה: בין המצרים – ימים מוכנים לפורענות
שבת 'בין המצרים'

שבת 'בין המצרים'

שיחה לפרשת דברים, תשי"ח צל של קדרות פרוש על שבת זו, האחרונה בשבתות "בין המצרים", שנתייחד לה גם שם מיוחד - שבת חזון, על שם ההפטרה בספר ישעיהו החוזה בעי...

המשך קריאה: שבת 'בין המצרים'
חודש תמוז

חודש תמוז

א. הקדמה ימי הצום והתענית שנהגו בני ישראל , מפני הצרות שארעו בהם . ארבע צומות הם : צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי ( זכריה ח' , ט' ) .ו...

המשך קריאה: חודש תמוז
בין המצרים

בין המצרים

עשרים ואחד הימים שבין י"ז בתמוז לט' באב בהם באו הצרות והחורבנות על ישראל נקראים "שלושת השבועות" וגם "בין המצרים". ע"ש הכתוב באיכה (א' ג) "כל רודפיה הש...

המשך קריאה: בין המצרים