שבועות

מגילת רות

מגילת רות

בדרכים שונות ניתן לתמצת את תוכנה המהותי של מגילת רות. הטובה שבהן היא לקרוא את הפסוק הראשון והאחרון, ולהבין מקריאה בדרך זו את מהותה של המגילה. פעמים רב...

המשך קריאה: מגילת רות
ימים של צפייה לישועה

ימים של צפייה לישועה

חג השבועות – חג הביכורים מדגיש את ביכורי האדמה, את הקשר שבין הקב'ה לאדם. מצד שני הוא מהווה גם עצרת, סיום לספירת העומר. אירוע המדגיש תהליך של יציאת מצר...

המשך קריאה: ימים של צפייה לישועה
ובאו כולם בברית יחד

ובאו כולם בברית יחד

למרות שאין לכך אזכור מפורש בכתובים, חג השבועות נתקדש במסורת ישראל, מימים ימימה, כחג מתן תורה. רבבות אנשים, נערים וזקנים, גברים ונשים, ישראלים ובני הגו...

המשך קריאה: ובאו כולם בברית יחד
תורה ברחובה של העיר ללא הפסקה

תורה ברחובה של העיר ללא הפסקה

בעת שחיפשנו את המתכונת הנכונה איך "מוכרים" יהדות לציבור בעל רקע חילוני, בלי "להפחיד" ובלי שאלמנט החשש מ"חזרה בתשובה" המובנה בפסיכולוגיה של הציבור החיל...

המשך קריאה: תורה ברחובה של העיר ללא הפסקה
תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי

תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי


המשך קריאה: תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי
''כה תאמר לבית יעקב''- ממתן תורה לתלמוד תורה

''כה תאמר לבית יעקב''- ממתן תורה לתלמוד תורה

"כה תאמר לבית יעקב"- ממתן תורה לתלמוד תורה [2] : "והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה' באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאוד... משה ידבר והאלוק...

המשך קריאה: ''כה תאמר לבית יעקב''- ממתן תורה לתלמוד תורה
תורה בקהילה ותרבות שעות הפנאי

תורה בקהילה ותרבות שעות הפנאי

[1] מביאה מסורת בשם אנשי כנסת הגדולה: "הם אמרו שלשה דברים הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה". המסורת הזו מביעה באופן הפשוט ביותר את...

המשך קריאה: תורה בקהילה ותרבות שעות הפנאי
מה לעשות עם פרשת השבוע?

מה לעשות עם פרשת השבוע?


המשך קריאה: מה לעשות עם פרשת השבוע?