שבועות

לישועתך קיויתי ד'

לישועתך קיויתי ד'

למסתכל על הפטרת השבת ופרשת השבת במבט שטחי בלבד, נראה בפשטות כי הסיבה היחידה לבחירת הפטרה זו דוקא היא משום שמדברת היא על שמשון שהיה נזיר מבטן וגם הפרשה...

המשך קריאה: לישועתך קיויתי ד'
היום טוב הגדול והצנוע

היום טוב הגדול והצנוע

לאיזה שם צנוע ופשוט זכה בלשוננו היום הגודל ביותר בתולדה האנושית - יום מעמד הר סיני. "שבועות": היום טוב הבא לאחר שסיימו לספור שבעה שבועות. שלא כחגו של...

המשך קריאה: היום טוב הגדול והצנוע
בחודש השלישי – חידוש דברים אני עושה

בחודש השלישי – חידוש דברים אני עושה

"בחודש השלישי – בא חודש. בשעה שנגלה הקב'ה על משה בסנה, התנה עמו ואמר לו: "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" (שמות ג, י"ב). והיה משה...

המשך קריאה: בחודש השלישי – חידוש דברים אני עושה
קבלת התורה - חודש סיון

קבלת התורה - חודש סיון

קבלת התורה בשנת 2448 לבריאת העולם כלומר לפני 3312 שנה . אנו עומדים לפני חג מתן תורה . קראנו השבת בחומש במדבר בפרשת במדבר הפרשה הראשונה שבספר . " וידבר...

המשך קריאה: קבלת התורה - חודש סיון
זמן מתן תורתנו?

זמן מתן תורתנו?

אחת מהפרשיות המרכזיות המופיעות בפרשתנו, הינה פרשת המועדות. ומעניין הדבר שבעוד בכל חג מגדירה התורה את מהותו וזמנו, ישנו חג אחד יוצא מן הכלל: לא רק שאין...

המשך קריאה: זמן מתן תורתנו?
הר כגיגית

הר כגיגית

"ויתיצבו בתחתית ההר", מלמד שכפה הקב'ה עליהם את ההר כגיגית. (שבת פח.) ביום מתן תורתנו, שאנו חוגגים אותו בשמחה של קדושה כל כך עמוקה, צריכים אנו לזכור, כ...

המשך קריאה: הר כגיגית