שבועות

עשרת הדיברות

עשרת הדיברות

בצדק העירו הוגים יהודיים שונים שיש שלושה מוקדים עיוניים בתורת ישראל: בריאה, התגלות וגאולה. רעיון הבריאה קורא לנו לחפש את טביעות האצבעות של אלוקים בקוס...

המשך קריאה: עשרת הדיברות
שבת - שתי מגמות שהן אחת

שבת - שתי מגמות שהן אחת

פעמיים מופיעה מצוות השבת בעשרת הדיברות. בפעם הראשונה היא מופיעה בפרשת יתרו, אותה אנו קוראים בשבועות. שם מהווה השבת יום שהוא זיכרון למעשה בראשית. כשם ש...

המשך קריאה: שבת - שתי מגמות שהן אחת
לא תענה ברעך עד שקר - על פוסטמודרניות בראי התורה

לא תענה ברעך עד שקר - על פוסטמודרניות בראי התורה

את עשרת הדיברות ניתן למיין בכמה דרכי חלוקה. אפשר לחלק בין מצוות שבין אדם למקום לאלו שבין אדם לחברו1. יש מפרשים שחילקו את הדיברות על-פי איברי הגוף הפוע...

המשך קריאה: לא תענה ברעך עד שקר - על פוסטמודרניות בראי התורה
לא תחמוד

לא תחמוד

כמה דיברות יש בעשרת הדיברות? לדעתי: התשובה אינה פשוטה, וחלק גדול מהילדים מכירים בפועל רק תשעה דיברות. יש דיבר אחד, הדיבר האחרון, שלא נעים לדבר עליו. ז...

המשך קריאה: לא תחמוד
כמה תורות יש לכם?

כמה תורות יש לכם?

לקראת חג מתן תורה נתבונן בדברי רבותינו המלמדים אותנו על שתי בחינות בקשר שלנו אל התורה.

המשך קריאה: כמה תורות יש לכם?
שמיטה אצל הר סיני

שמיטה אצל הר סיני

"מה עניין שמיטה אצל הר סיני" שואלים חכמים, ותשובתם שמשמיטה אנו למדים שכל הכללים והפרטים ניתנו מסיני.< ועדיין הבן שואל מדוע דווקא השמיטה היא המקור לידי...

המשך קריאה: שמיטה אצל הר סיני
חג השבועות

חג השבועות

חג השבועות הוא יוצא דופן מבין כל החגים המופיעים בתורה. לכל חגי התורה ישנו תאריך קבוע שאותו מציינת התורה, אך לשבועות אין התורה מציינת תאריך. יתרה מזו,...

המשך קריאה: חג השבועות
חג השבועות

חג השבועות

כאשר אנו מתבוננים באזכורים השונים של חג השבועות בתורה, אנו יכולים להבחין בדבר מעניין ביותר, שממנו אנו יכולים ללמוד לימוד גדול לדורינו. אין בכל התורה א...

המשך קריאה: חג השבועות