שבועות

חג השבועות

חג השבועות

נשמה אחת היא המחיה את המדינה ואת המקדש בישראל, לא בקשרים מלאכותיים הננו מקשרים את חיי עמנו הכלליים לכל צביוניהם רק מפני שככה מורה אותנו מקור חיינו. וכ...

המשך קריאה: חג השבועות
שעור בנושא ''מדרשי שמות במגילת רות''

שעור בנושא ''מדרשי שמות במגילת רות''


המשך קריאה: שעור בנושא ''מדרשי שמות במגילת רות''
לא תרצח

לא תרצח

לפני שנים אחדות שאל אותי יהודי רחוק מתורה, אשר גילה התעניינות במקורות היהדות, מדוע נכללת אזהרת "לא תרצח" בין עשרת הדיברות. חומרת איסור רציחה מקובלת על...

המשך קריאה: לא תרצח
לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני

לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני

"אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום"1. אף על פי ש"אנוכי" הוא דיבר לעצמו ו"לא יהיה לך" הוא ציווי לעצמו והוא הדיבר השני הרי שני דיבורים אלה דבקים זה עם...

המשך קריאה: לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני
לא תנאף

לא תנאף

על שלושה מתוך הדיברות אמרו חכמים שהעובר עליהם עובר על כולם: לא תנאף, לא תחמוד וכבד את אביך ואת אמך1. לא תנאף ולא תחמוד אשת רעך, קשורים זה בזה. החומד א...

המשך קריאה: לא תנאף
כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך

כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך

שני עניינים ייחודיים שלא מצויים בדיברות האחרים, מצאנו במצוות כיבוד אב ואם: א. שכר המצווה – באף אחד מתשעת הציוויים האחרים לא מצאנו אזכור ביחס לשכר הצפו...

המשך קריאה: כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך
''אנכי'' - גילוי של נוכחות לשעה ולדורות

''אנכי'' - גילוי של נוכחות לשעה ולדורות

"צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעיטרה לו אמו ביום חתונתו - זה מתן תורה"1. א. מעמד מופלא המשול לנישואין מתרחש לפנינו. החתן יוצא לקראת כלתו "וי...

המשך קריאה: ''אנכי'' - גילוי של נוכחות לשעה ולדורות
לא תעשה לך פסל וכל תמונה

לא תעשה לך פסל וכל תמונה

עולם האמנות והיצירה מסמל שני קטבים הפוכים: מחד - יש בו ביטוי לעומק היצירה הרוחנית, לרגישות ולזכות הלב, למשמעות הפנימית של חיי היחיד. מאידך - יש והאמנו...

המשך קריאה: לא תעשה לך פסל וכל תמונה