יום ירושלים

והנצח זו ירושלים

והנצח זו ירושלים

מקורו של מטבע הלשון "הנצח זו ירושלים" היא בדרשת חז'ל במסכת ברכות על הפסוק: "לך ה' הגדולה והגבורה התפארת והנצח וההוד" תנא משמיה דרבי עקיבא: "לך ה' הגדו...

המשך קריאה: והנצח זו ירושלים
''והנצח זו ירושלים''

''והנצח זו ירושלים''


המשך קריאה: ''והנצח זו ירושלים''
הנצח זו ירושלים ההוד זו בית המקדש

הנצח זו ירושלים ההוד זו בית המקדש

תכונת עמדתם של ישראל היא מושלמת בהיותה ממולאה בעז מלכותם, באפן הראוי להם להתעלות כפי ערכם, בתור עם גדול וקדוש, עם חכם ונבון, כשהם לעצמם. העז הלאומי של...

המשך קריאה: הנצח זו ירושלים ההוד זו בית המקדש
הצעה לטקס ליום ירושלים

הצעה לטקס ליום ירושלים

1. קריאת הקטע "איזו עיר" (בליווי השיר "ירושלים של זהב") 2. קריאת הקטע "לכל...

המשך קריאה: הצעה לטקס ליום ירושלים
הלל ביום ירושלים

הלל ביום ירושלים

ש: האם יש לומר הלל ביום ירושלים? ת: החת"ם סופר כותב שיש מצוה להודות לקב"ה על כל נס של הצלה. ושואלת הג"מ למה בפורים לא אומרים הלל ועונה הג"מ שלוש תשובו...

המשך קריאה: הלל ביום ירושלים
ליום ירושלים

ליום ירושלים

עומדים אנו בפתחו של יום ירושלים, וראוי להתבונן בשמה של עיר קדשנו ולעמוד על טיבה ומהותה. חז'ל במדרש רבה (ב"ר נו, י) מסבירים כיצד התהווה שם זה: "אברהם ק...

המשך קריאה: ליום ירושלים
וערבה לה' מנחת יהודה

וערבה לה' מנחת יהודה

"וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות" (מלאכי ג', ה') "וערבה" - עניין מתיקות (מצודת דוד). בזמן שמנחת יהודה תהיה ערבה לה' – אז ירושל...

המשך קריאה: וערבה לה' מנחת יהודה
תנו עוז לאלוקים'' - תשמ''א

תנו עוז לאלוקים'' - תשמ''א

החודש הזה לנו. חודש אשר עומד במיצוע, בין החודש הראשון ובין החודש השלישי, בין החודש של חג הח?ירות, ובין החודש של חג הח?רות, החודשים ההיסטוריים בהם נעשנ...

המשך קריאה: תנו עוז לאלוקים'' - תשמ''א