הדפסה
מעגל השנה - יום ירושלים

חודש אייר

הקב'ה זיכה אותנו בדורנו , בשני חגים חדשים :
יום העצמאות ב- ה' באייר ויום ירושלים ב - כח' באייר ובאמצע החודש ל'ג בעומר החל ב - יח' באייר .
רמז לחגים אלה בנביא זכריה האומר : " לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' " .
בפסוק זה מופיע :
פעם אחת ה' רמז ל - ה' באייר - יום העצמאות
ופעם אחת כח' רמז ל - כח' באייר - יום ירושלים .
ופעמיים חי' רמז ל - יח' באייר - לג' בעומר .
ר"ת של אייר – אי – ארץ ישראל . יר – קיצור של ירושלים .
ר"ת נוספים של אייר – האבות אברהם , יצחק , יעקב ורחל אמנו ( ורבקה אמנו )
ואחרון ר"ת אייר – אני ה' רופאך .
הימים שבין פסח לעצרת - ימי ספירת העומר .
בתקופה זו מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא . חטאם היה : שלא נהגו כבוד זה בזה ,
כל אחד אמר התורה שלי היא האמת לאמיתה ולא התורה שלך .
( האם זה לא מזכיר לנו משהו ? ) .
חז'ל קבעו לדורות להתאבל בימים אלה כגון : לא לערוך חתונות , לא להסתפר ועוד .
הבה ננסה לעשות השוואה בין פסח לשבועות לבין יום העצמאות ויום ירושלים .
בפסח - חג החירות נגאלנו גאולה פיסית ובחג השבועות - חג מתן תורה נגאלנו גאולה רוחנית .
בחג העצמאות נגאלנו גאולה פיסית – שחררנו את הארץ וביום ירושלים שחררנו את ירושלים עיר הקודש והמקדש – גאולה רוחנית.
ביציאת מצריים היינו 600,000 איש ובהקמת המדינה אותו מספר אנשים .
אם נספור 70 יום , בגימטריה – סוד מיום ירושלים נגיע ל – ט' באב . יש קשר הדוק בין החורבן לגאולה . אם נספור 70 יום מ ז' באדר יום פטירתו של משה רבינו עד יח' באייר -
לג' בעומר יום פטירתו של ר' שמעון בר יוחאי .
מקובלים אומרים שנשמתו של משה רבינו גילגולה ברבי שמעון בר יוחאי .
תורה שבכתב ותורה שבעל פה והזוהר הקדוש כלם קשורים יחד .
יהי רצון שכשם שזכינו לראות בימנו ניסים גלויים כן נזכה לביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש – במהרה בימנו אמן כן יהי רצון אמן ואמן .