הדפסה
מעגל השנה - ל"ג בעומר

ל"ג בעומר

ל"ג בעומר הוא יום גדול וחשוב, שאמנם עיקרו על פי הקבלה , ובכך דעתנו דלה, אך ב"ה הפך לחג מרכזי ביותר המקובל על כל שכבות העם. דומה ,שאין חג שהילדים מתכוננים כל כך לקראתו, וכבר בסוף תקופת החורף הם עסוקים ללא הרף באסוף העצים להדלקה, ואינם מסתפקים בשלושים יום כבכל חג ומועד, ושמא הלכותיו כל כך מרובות...ואף ציבור שאינו מקפיד על מצווה קלה כבחמורה טורח רבות ויעידו מאות אלפי האנשים המתאספים במירון. וגם אם איננו שותפים בפועל להכנה זו, אך אי אפשר להתעלם ממרכזיותו של יום זה. מבחינה הלכתית, דומה שההלכות הנוגעות לחג זה הן שתיים:
א.      להקפיד שלא להזכיר יום זה סמוך לשקיעה שלא נכנס לספק ברכה שמא כבר יצאנו ידי חובת ספירה. ואגב, אני נוהג כדעת מיעוט לברך בכל יום: "היום  xימים בעומר" ולא "לעומר" כמקובל אצל הרוב, ודומה  בעיני שראייה לנוסח זה מיום זה, הנקרא: "לג בעומר" ולא "לג לעומר".
ב.       בשנה זו יש להקפיד מאד שלא לבא לידי חילול שבת. אין לעסוק בהכנות מבעוד יום קל וחומר להדלקה. ואמנם בדרך כלל זהו הידור להוסיף בקודש ולקבל את החג מבעוד יום, אך לא הפעם...כואב הלב לראות את חילול השבת במירון ובכל הארץ, ובוודאי שהרשב"י מתהפך בקברו מהידור  זה לכבודו (וישנן בעיות נוספות מעבר לחילול שבת).
 
כאמור, נושא הקבלה שהוא נושא קדוש –עמוק מאיתנו, ובדרך הפלא, בימינו נסחפים אליו זמרים ואנשים מכובדים בחברה וגם שאינם בני ברית, והדבר אולי מעיד על העוצמה שבתורה זו. ואם נחזור למקור, לדמותו של הרשב"י ובנו שנרדפו על ידי האימפריה הרומאית, הרי שלא רק שנשתמרה תורתם, אלא אף הגיעה לעומק בתורה שספק אם בני אנוש זכו לה קודם להם. זו אכן סיבה לשמחה עצומה על הישתמרות התורה בתנאים קשים, וככל שניסו להכחידה כן צמחה ופרחה.
 
ובכל זאת נביא מספר דברים לכבודכם, ובעיקר לכבודו של התנא החשוב רבי שמעון בר יוחאי מתלמידי רבי עקיבא. נזכור  ש-24000 מתלמידיו מתו, ואותם בודדים שנשארו ובראשם הרשב"י הם אלו ששמרו על המשך העברת התורה. ומספר דברים לדמותו:
 
רבי שמעון בר יוחאי: תנא מפורסם בדור התנאים הרביעי. מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא שלמד אצלו בישיבתו בבני ברק במשך  13 שנה יחד עם חבירו חנניה בן חכינאי. רבי שמעון בר יוחאי היה מהתלמידים הצעירים שעוד היו בתקופת יבנה. עיקר פעולתו היתה בימים שלאחר מלחמת בר כוכבא, ובזמן שלטון הרומאים על הארץ והגזרות הקשות שהם גזרו.  שמו מוזכר בהלכות רבות בכל התחומים וגם ספר הזוהר מיוחס לו. מכאן
 רואים שהיה רשב"י בקי גם בתורת הנגלה וגם בתורת הנסתר. רשב"י הוא אחד מהחכמים הפוריים ביותר. תורתו מרובה. רשב"י הוא שחיבר את ה"סיפרי" – מדרש הלכה לחומשים במדבר ודברים