יום העצמאות

סיפור פשוט ליום העצמאות

סיפור פשוט ליום העצמאות

פעם היתה עיר גדולה. בעיר היו בתים יפים, גינות פורחות ואוניברסיטאות חשובות. במיוחד השתבחה העיר בתחום הארכיטקטורה והבניה, וטובי הפרופסורים לאדריכלות גרו...

המשך קריאה: סיפור פשוט ליום העצמאות
יום העצמאות – המלכות שבתפארת

יום העצמאות – המלכות שבתפארת


המשך קריאה: יום העצמאות – המלכות שבתפארת
יום העצמאות

יום העצמאות

שימו לב: ה' איתנו כשההורים שלנו עלו לארץ ישראל באוניות רעועות, ברגל או במטוסים - עלה ביחד איתם הקב'ה. הדבר הזה נשמע מוזר כיון שאנו יודעים כי הקב'ה נמצ...

המשך קריאה: יום העצמאות
אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק'' -(תשט''ו)

אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק'' -(תשט''ו)

שבע שנים של מעלות ומורדות, של רוממות רוח ודכאון, של רגעי התעלות ושל משברים. יכולים אנו לציין ימים אלה כאשר צוינה תקופה דומה בשיר השירים לפי חז'ל: "'אנ...

המשך קריאה: אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק'' -(תשט''ו)
הכינו כסא לחזקיה מלך יהודה

הכינו כסא לחזקיה מלך יהודה

"כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו... אמר להם: פנו כלים מפני הטומאה והכינו כסא לחזקיה מלך יהודה" (ברכות כ"ח ב'). ודאי שהיו שביקרו את שיטתו ש...

המשך קריאה: הכינו כסא לחזקיה מלך יהודה
התיצבו וראו''

התיצבו וראו''

"התיצבו וראו" (שמות י"ד י"ג) - לפני סיום השלב האחרון של הגאולה הראשונה, כתנאי לסיום השלב האחרון, הודגש ע"י משה רבינו הצורך ליצירת אפשרות הראיה , ראיית...

המשך קריאה: התיצבו וראו''
אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא''

אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא''

בסיפור יציאת מצרים למדונו חז'ל: "מתחיל בגנות ומסיים בשבח". אין לתפוס ואין למצות את גודל הערך של החסד המתגלה, אלא תוך ראית הרציפות, ההמשכיות, הקשר ההדד...

המשך קריאה: אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא''
למען תזכור את יום צאתך'' - (תשכ''ו)

למען תזכור את יום צאתך'' - (תשכ''ו)

"למען תזכור את יום צאתך" (דברים ט"ז ג') - ההדגשה היא על יום היציאה. להחיות ולחיות עם אותה חויה שנולדה רק אז, ושנולדה על רקע מה שקדם לה. הנה כבר קם דור...

המשך קריאה: למען תזכור את יום צאתך'' - (תשכ''ו)