יום העצמאות

עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים (תשנ''ב)

עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים (תשנ''ב)

כבוד מרן הרב הראשי לישראל, כבוד ראש הממשלה, כבוד הרבנים הנכבדים היושבים בנשיאות, כבוד הציבור הנכבד והקדוש, ואחרון אחרון חביב בני ישיבתנו הקדושה. יומה...

המשך קריאה: עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים (תשנ''ב)
תשובה לצעיר נבוך (מתוך מכתב)

תשובה לצעיר נבוך (מתוך מכתב)

א?אשר קבלת מכתבך, ואכן הקשית לשאול, ושאלה זו נתחבטו ומתלבטים בה רבים וטובים, אף על פי כן אשתדל לענות כפי שנראה לי הענין, ובמידה שהדברים ניתנים להתפרש...

המשך קריאה: תשובה לצעיר נבוך (מתוך מכתב)
עלים ואשכולות - עצמאות ע

עלים ואשכולות - עצמאות ע

תקופתנו השאלה שמתחבטים בה בפשר הבנת מאורעות התקופה היא מה תוכנה של תקופתנו, האם זוהי ראשית הגאולה, או חושך מחושך שבעתים. התשובה על שאלה זאת מפולגת מן...

המשך קריאה: עלים ואשכולות - עצמאות ע
עצמאות ישראל ולימוד תורה

עצמאות ישראל ולימוד תורה

היהודים הפזורים בארצות הגולה מצטרפים יותר ויותר לחגיגות "יום העצמאות". מתאספים בהמון בתי כנסיות כדי לשבח לבורא עולם על הטוב אשר גמלנו עם תקומתה של מדי...

המשך קריאה: עצמאות ישראל ולימוד תורה
עצמאות = מצווה

עצמאות = מצווה

נכון שיום העצמאות הוא יום גדול, אך האם הוא יום קדוש? ודאי שהוא יום קדוש. כיון שיש מצוה להיות עצמאיים, הרי זה כמו כל מצוה שמכניסה בנו קדושה, כפי הנוסח...

המשך קריאה: עצמאות = מצווה