יום העצמאות

עצמאות ע''י הציבור

עצמאות ע''י הציבור

תקופתנו השאלה שמתחבטים בה בפשר הבנת מאורעות התקופה היא מה תוכנה של תקופתנו, האם זוהי ראשית הגאולה, או חושך מחושך שבעתים. התשובה על שאלה זאת מפולגת מן...

המשך קריאה: עצמאות ע''י הציבור
התוכן ההלכתי של הקמת מדינת ישראל

התוכן ההלכתי של הקמת מדינת ישראל

מעתה צא וראה מה גדול יום הכרזת המדינה לישראל... כי על ידי שעשינו מעשה ביום זה והפכנו את החלטת האו"מ לעובדא מוחלטת מבחינת הדין וכנ"ל, בזה הוא שפקע כוח...

המשך קריאה: התוכן ההלכתי של הקמת מדינת ישראל
מדינה ועצמאות באורו של מרן הרב קוק זצ''ל

מדינה ועצמאות באורו של מרן הרב קוק זצ''ל

אין ספק שעצמאות מדינית של עם ישראל בארץ ישראל היא אחת ההבטחות העיקריות שבתורה. "ואשבור מוטות עולכם, ואולך אתכם קוממיות" - הדוגמא המוחשית של יציאת מצרי...

המשך קריאה: מדינה ועצמאות באורו של מרן הרב קוק זצ''ל
ולא אמרו העוברים ברכת ה' עליכם

ולא אמרו העוברים ברכת ה' עליכם

בשעה הגדולה הזאת אשר זכינו לה לאחר דורי דורות של כמיהה ושל צפיה אמרנו את פרקי התהלים בם נוכל למצא ביטוי נאמן לרחש הלב שלנו ברגעים אלה: "שיר המעלות רבו...

המשך קריאה: ולא אמרו העוברים ברכת ה' עליכם
בקרובי אקדש

בקרובי אקדש

בערב יום העצמאות, היום בו נעלה בשמחה את הרגע הגדול שחל לפני שנה בשוב שבט ליהודה אחרי הפסקת גלות כל כך ארוכה, אנו מעלים את זכרם של קדושי גוש עציון, אשר...

המשך קריאה: בקרובי אקדש
נגילה ונשמחה בך (תש''כ)

נגילה ונשמחה בך (תש''כ)

(דרשה שנאמרה שנתיים לאחר קום המדינה) "'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו', איני יודע אם בו - ביום, אם בו - בקב"ה, כשהוא אומר: 'הביאני המלך חדריו נגילה ונ...

המשך קריאה: נגילה ונשמחה בך (תש''כ)
ושב ה' אלקיך שבותך ורחמך...

ושב ה' אלקיך שבותך ורחמך...

"מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו. זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" (תהלים קי"ח כ"ג-כ"ד). ברגשות מעורבים אנו מקבלים את היום. הנה הגענו ב"ה לחוג פעם של...

המשך קריאה: ושב ה' אלקיך שבותך ורחמך...
כח מעשיו הגיד לעמו'' (תש''ן

כח מעשיו הגיד לעמו'' (תש''ן

בראש הדברים יש לי הכבוד לברך את כבוד ראש הממשלה, שהופיע ביננו, לכבד את היום הזה. בדומני, שיותר מאשר דיבורים שלי, יכולים לשמש לכבוד ראש הממשלה, עידוד מ...

המשך קריאה: כח מעשיו הגיד לעמו'' (תש''ן