אלול

אני לדודי ודודי לי

אני לדודי ודודי לי

אני לדודי ודודי לי - קשה למצוא מטבע לשונית מתאימה יותר לפתיחתו של חודש אלול. אין מדובר בנוטריקון מקרי בלבד, כי אם בדבר מה עמוק ומהותי, הקשור קשר בל יי...

המשך קריאה: אני לדודי ודודי לי
כרחם אב על בנים

כרחם אב על בנים

...

המשך קריאה: כרחם אב על בנים
ביסוד הכל ההסברה הכללית של בטחון התשובה

ביסוד הכל ההסברה הכללית של בטחון התשובה

ביסוד הכל צריכה לבא ההסברה הכללית של בטחון התשובה ועוצם השלוה ושמחת עז, שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו ולכון עם זה לבאר...

המשך קריאה: ביסוד הכל ההסברה הכללית של בטחון התשובה
שתי שיבולים

שתי שיבולים

צא וראה, בשדה חיטה, שתי שיבולים שאינן דומות זו לזו. האחת - ישרה, זקופה, מנענעת ראשה נענועי חן קלילים בכל רוח מצויה. והשניה- עקומה, כפופה, והרוחות מזיז...

המשך קריאה: שתי שיבולים
''פסל לך''

''פסל לך''

ימי אלול נתקדשו בישראל בגונם המיוחד של השתלבות סוף השנה בראשית השנה הבאה עד יוה"כ, בארבעים הימים האחרונים בהם נתקבלו הלוחות השניים. ותוכן השתנותן של ה...

המשך קריאה: ''פסל לך''
''כי אם ליראה''

''כי אם ליראה''

"'מה ה' אלקיך דורש מעמך כי אם ליראה'. אטו יראה מילתא זוטרתא היא? אין, לגבי משה יראה מילתא זוטרתא היא" (מגילה כ"ה א'). תכלית התורה היא היראה. "יום אשר...

המשך קריאה: ''כי אם ליראה''
''אשרי אדם מפחד תמיד''

''אשרי אדם מפחד תמיד''

אלול איננו חודש התשובה, הוא הנהו רק חודש ההכנה לתשובה, וגדולה ההכנה מהתשובה עצמה, שכן לזה נתיחדו רק עשרה ימים, ואילו להכנה הוצרך חודש ימים. תוכן ההכנה...

המשך קריאה: ''אשרי אדם מפחד תמיד''
על פרשת דרכים

על פרשת דרכים

בכל תקופות השנה הננו נדרשים לחשבון - "הוה מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה" (אבות ב' א'). זה לא נאמר דוקא על אלול. בקורת המעשים היא הינ...

המשך קריאה: על פרשת דרכים