אלול

''בשם ה' כי אמילם''

''בשם ה' כי אמילם''

בר"ח זה, האחרון בחדשי השנה, אנו אומרים בדפוס התפלה אשר קבעו לנו חז'ל את התפלה המיוחדת לראשי חדשים ובמשבצתה - דברי ההלל, הגונזים בתוכם את הבטוי המופלא...

המשך קריאה: ''בשם ה' כי אמילם''
דברי תשובה

דברי תשובה

חז'ל מספרים שלעתיד לבא יביא הקב'ה את יצה"ר לפני הרשעים, ואז יראה להם כחוט השערה. יבכו הרשעים ויאמרו: איך לא יכלנו לחוט שערה זה (סוכה נ"ב א'). עולם הבא...

המשך קריאה: דברי תשובה
הקריאה לתשובה

הקריאה לתשובה

א"ל (ר' מאיר): אף אתה (אלישע בן אבוי') חזור בך! א"ל: כך שמעתי מאחורי הפרגוד: שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. (חגיגה ט"ו א') שמיעת הבת-קול מאחורי הפרגוד, ש...

המשך קריאה: הקריאה לתשובה