מנהגים ביהדות

מנהג אמירת

מנהג אמירת "ויכולו השמיים"

ויכולו וכולי מדוע בליל שבת חוזרים בציבור על "ויכולו" ומדוע יש לזה מנגינה? כמה צריכים לומר יחד ואיך כל זה קשור למנהגים לא מובנים? אמירת "ויכלו" בתפילת...

המשך קריאה: מנהג אמירת "ויכולו השמיים"
הושטת אצבע כלפי ספר התורה בעת ההגבהה

הושטת אצבע כלפי ספר התורה בעת ההגבהה

כולם מכירים את התנועה האוטומטית של הושטת אצבע כלפי ספר התורה בעת ההגבהה.. אולם פעולה זו לא נזכרת בהלכה, אלא רק ההבטה כלפי הספר וגם לכרוע. אם כן מדוע כ...

המשך קריאה: הושטת אצבע כלפי ספר התורה בעת ההגבהה
המנהג לומר פסוק הרומז לשם בסוף 'אלוקי נצור'

המנהג לומר פסוק הרומז לשם בסוף 'אלוקי נצור'

המנהג לומר פסוק הרומז לשם בסוף 'אלוקי נצור' מופיע בהלכה כי " טוב לאמר פסוק... קודם יהיו לרצון המתחיל בשמו ומסיים בשמו [1]". יש מקור לכך [2] בדברי רש"י...

המשך קריאה: המנהג לומר פסוק הרומז לשם בסוף 'אלוקי נצור'
מנהג קריאת ההפטרות

מנהג קריאת ההפטרות

הפטרת פרשת נח מורכבת משתי הפטרות שקראנו אך לאחרונה בפרשות ראה וכי תצא. מדוע לחזור על אותן הפטרות? בכדי לברר זאת ננסה להתחקות על שורש מנהג קריאת ההפטרו...

המשך קריאה: מנהג קריאת ההפטרות
test

test

test

המשך קריאה: test