הדפסה
מנהגים ביהדות -

מדוע לובשים כיפה

pikiwiki israel 41991 the carmel market tel aviv  מדוע לובשים כיפה

מדוע חובשים כיפה, האם יש משמעות לצבע ולגודל, ומה הקשר לגנבים? ביאורי מנהגי ישראל מאת מגידי "מעלה".

 

 

 

הכל מכירים את הבדיחה: מנין יודעים שחיוב כיפה זה מדאורייתא? שנאמר "ויצא יעקב". וכי עולה על דעתך שהוא יצא בלי כיפה??

 

אך מעבר לפרטי ההלכות - מה נחשב כיסוי ראש, מה אסור לעשות בגילוי ראש וכולי כמפורט בשו"ע (או"ח  ב', ו') - מהו באמת המקור לכך שכל זכר בישראל הולך עם כיפה?

 

בגמרא מסופר שאמו של רב נחמן בר יצחק שמעה מחוזים בכוכבים שבנה יהיה גנב, ולפיכך אמרה לו 'כסה ראשך כדי שתהיה עליך יראת שמים ותתפלל שלא ישלוט בך יצר הרע'. ואכן פעם אחת נשמט הכיסוי מראשו והוא מיד חמד אשכול תמרים... (שבת קנ"ו: )

 

דהיינו הגמרא לכאורה מלמדת אותנו שכיסוי הראש גורם ליראת השמים. 'כדי שתהיה'. 

 

אפשר גם להסביר שהכיפה מסמלת שהאדם החליט לקבל על עצמו יראת שמים – כמו כומתה המייצגת השתייכות חיילית (האם לפי זה סוג הכיפה מלמד על השתייכות לחטיבה אחרת J ? )

 

וכך אמר רב הונא בריה דרבי יהושע כשהסביר מדוע אינו הולך ד' אמות בגילוי הראש: "שכינה למעלה מראשי!" (קידושין ל"א.)

 

הרש"ר הירש מחבר באופן נאה בין הטעמים:

 

"חז"ל הורו להיזהר מללכת בגילוי ראש תחת כיפת השמים 'דתהוי עלך אימתא דשמיא' כלומר עד הראש תחומו של האדם. מעל הראש מתחיל תחום השלטון של מלכות שמים.  ..שכשם שאנו מכסים לעיני בשר ודם כל מקום שצד בהמה בו  (כי הצד הבהמי בגופנו מכוסה על ידי הבגדים הצנועים – צ.פ.) כן עלינו לכסות מול פני השכינה אפילו את חלקנו האנושי ביותר, בדרך ענווה." (חורב, פרק סט: סעיף תנח)

 

דהיינו אנו מכסים ראשנו בענווה כלפי הבורא יתברך, לבטא בכך שאפילו ראשנו, שהינו מקור החכמה והיתרון האנושי על פני שאר הבריאה, גם הוא בוש כלפי שמיא.

 

 

צחי פנטון, מלמד ברשת שיעורי התורה של "מעלה"

לתגובות והצעות : [email protected]