הדפסה
מנהגים ביהדות -

הקפות הכלה את החתן בחופה

מדוע נוהגים שהכלה מקיפה את החתן שבע פעמים? מי מסובב את מי? ואיך כל זה קשור לחומות יריחו ולימות המשיח? ביאורי מנהגי ישראל  מאת מגידי "מעלה".

יש שתלו את מקור המנהג בפסוק "כי ברא ה' חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר" (ירמיהו לא כא) והגמרא ביבמות (ס"ב ע"ב) דרשה מכאן ש"כל השרוי בלא אישה... שרוי בלא חומה". כשהכלה מקיפה את החתן היא מסמלת את החומה שהיא כביכול בונה סביבו ששומרת עליו פנימה והחוצה.

בטעמי המנהגים (עמ' תח) כתב שנהגו שהכלה ושושבינותיה מקיפות את החתן 3 פעמים, שכן חתן דומה למלך, שחיילותיו מקיפין אותו. כמו כן החופה דומה למעמד הר סיני עליו נאמר "יסובבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו".

נראה שהמנהג להקיף שבע פעמים הגיע מההקפות בסוכות שעניינן בסוד "נקבה תסובב גבר", (תיקוני זוהר דף כג ע"א) או כהקפת יריחו שבע פעמים כדברי ה'שם משמואל' והמהרי"ץ (שו"ת פעולת צדיק ח"ג ס"צ) לסמל את הפלת המחיצות בין בני הזוג וליצור בית מאוחד ומקודש, ולהפיל מחיצות בינם לבין הקב"ה,  או בכדי לפתוח את שבעת שערי השמים בזמן המיוחד הזה לתפילה ולבקשה. ויש שכתבו שזה כנגד שבע החופות שעשה הקב"ה לאדם וחווה בגן-עדן.


הרב מלמד (בפניני הלכה) כותב שההקפות הן כמו מעגל אין-סופי ללא התחלה וסוף, לסמל שבחתונה לא ניתן לבטא במילים את גודל השעה.  ודווקא הכלה מקיפה את החתן, שכן בפנימיותה מדרגת האשה גבוהה משל האיש, והקפותיה רומזות למה שמעבר להשגה.

נסיים בדברי המדרש (תהלים מזמור עג) "בעולם הזה הזכר מסבב את הנקבה, אבל לעתיד הנקבה תסבב את הזכר, שנאמר "נקבה תסובב גבר", לפי שבעולם הזה הקדוש ברוך הוא מחזיר על ישראל שיעשו תשובה ויעשו רצונו, אבל לעתיד ישראל מחזירין אחר הקדוש ברוך הוא שיעשו רצונו, שנאמר "ואת רוחי אתן בקרבכם".

הרב יונתן מילוא, מלמד ברשת שיעורי התורה של "מעלה"

לתגובות והצעות : [email protected]pikiwiki israel 5230 events in israel  הקפות הכלה את החתן בחופה