הדפסה
מנהגים ביהדות -

ארבע פרשיות

החל משבת זו מתחילים בקריאת 'ארבע פרשיות' במפטיר. הפרשיות  הן קטעים רלוונטיים בתקופת שנה זו. המנהג לקרוא אותם מוזכר כבר במשנה. נפרט את הקריאות.

shutterstock 103225520 2  ארבע פרשיות

         א.         שקלים: בא' אדר או בשבת שלפניו (השנה-  פרשת משפטים), קוראים בתחילת פרשת כי-תשא את חיוב תרומת מחצית-השקל. זאת כתזכורת לציבור לתרום לרכישת קרבנות תמיד מכספי הציבור, לרגל התקציב החדש שיתחיל בניסן. כהפטרה קוראים קטע העוסק בשיפוץ המקדש בימי יהואש המלך: "ויכרות יהוידע" או "בן שבע שנים" (מלכים ב יא) כולל הפסוק החגיגי:  "וַיְהִ֗י בִּשְׁנַ֨ת עֶשְׂרִ֧ים וְשָׁלֹ֛שׁ שָׁנָ֖ה לַמֶּ֣לֶךְ יְהוֹאָ֑שׁ לֹֽא חִזְּק֥וּ הַכֹּהֲנִ֖ים אֶת בֶּ֥דֶק הַבָּֽיִת". מומלץ להכיר את ההפטרה המקורית של פרשת משפטים (ירמיהו לד).

          ב.         זכור: בשבת שלפני פורים קוראים את המפטיר של כי-תצא, העוסק במצוות מחיית עמלק. מדובר לרוב הדעות במצווה מן התורה, שהסמיכוה לפורים שבו קיימנו מחיית עמלק. לחלק מהדעות המצווה היא דווקא בקריאה מספר תורה, וי"א שגם נשים חייבות. עיקר המצווה היא לזכור פעם בשנה (כמו שמת משתכח מן הלב לאחר י"ב חודש) ולכן מומלץ לכוון לצאת ידי חובה גם בקריאת פרשת כי-תצא למקרה שנחמיץ את קריאת 'זכור', במיוחד לפני שנה מעוברת, בה חולפים י"ג חודשים מהקריאה הקודמת.  מפטירים במלחמת שאול בעמלק (שמואל א, טו). מבוקש מניין בו הקורא אינו מתחכם לקרוא בקול פעייה את המילה "ומֶה קול הצאן הזה".

          ג.          פרה: שבת לפני פרשת החודש (להלן סעיף ד) קוראים בתחילת פרשת חוקת אודות טהרת טמאי-מת באפר פרה-אדומה, כדי  להיזכר בדרכי הטהרה לקראת הקרבת קרבן הפסח במהרה בימינו. ישנה דעה שגם קריאה זו מן התורה.  (שוחרי השוויון המגדרי טרם העלו דרישה לקרוא במקביל פרשיית 'פרא אדם'...) ההפטרה מיחזקאל (לו) כוללת את  הפסוק: "וְזָרַקְתִּ֧י עֲלֵיכֶ֛ם מַ֥יִם טְהוֹרִ֖ים וּטְהַרְתֶּ֑ם...".

          ד.         החודש: בר"ח ניסן או בשבת שלפניו, קוראים בפרשת בא אודות המצווה הראשונה שהצטוו ישראל, העוסקת בלוח השנה ובניסן - ראשון החודשים. כך גם מתעוררים להתכונן לחג הפסח ולכל מצוותיו. נשים פטורות וניתן לשער שרובן לא המתינו עד סוף אדר להתחיל להיערך לפסח...  ההפטרה היא מיחזקאל (מה), ותחילתה  "כֹּה אָמַר֘ ה' א-לוקים בָּֽרִאשׁוֹן֙ בְּאֶחָ֣ד לַחֹ֔דֶשׁ...".

בטבלה המצורפת ישנו סימן לסדר הפרשיות בשנים השונות:

היום בו חל א'  אדר

סימן לשבת ההפסקה

שבת 1

שבת 2

שבת 3

שבת 4

שבת 5 (6)

שבת

ז-טו

שקלים

(א' אדר)

 ח

זכור

טו

הפסקה

כב

פרה

כט

החודש

שני

ב-ו

שקלים

(כט שבט)

ו

הפסקה

יג

זכור

כ

פרה

כז

החודש

רביעי

ד-ד

שקלים

(כז שבט)

ד

הפסקה

יא

זכור

יח

פרה

כה

החודש

ששי

(השנה!)

ו-ביו

שקלים

(כה שבט)

ב

הפסקה

ט

זכור

טז

הפסקה

כג

פרה

א

החודש

הרב יעקב פלג מעביר שיעורים במסגרת מעלה. תודה לאמי קייזר מבית אל, על עזרתו בהכנת המדור!

 

לתגובות והצעות: [email protected]