גמרא

רומא- מסכת עבודה זרה

רומא- מסכת עבודה זרה

מסכת עבודה זרה דף י עמוד ב א"ל: אתינא לעלמא דאתי? א"ל: אין. א"ל, והכתיב: לא יהיה שריד לבית עשו! בעושה מעשה עשו. תניא נמי הכי: לא יהיה שריד לבית עשו -...

המשך קריאה: רומא- מסכת עבודה זרה
יצר החיים וגורל המוות -מסכת עבודה זרה

יצר החיים וגורל המוות -מסכת עבודה זרה

מסכת עבודה זרה דף ה עמוד א אמר ריש לקיש: בואו ונחזיק טובה לאבותינו, שאלמלא הן לא חטאו - אנו לא באנו לעולם, שנאמר: אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם,...

המשך קריאה: יצר החיים וגורל המוות -מסכת עבודה זרה
יין נסך בימינו - עבודה זרה דף נז

יין נסך בימינו - עבודה זרה דף נז

'הרב, ההורים שלי השלימו סוף סוף עם החזרה שלי בתשובה, ואבא שלי אפילו הודיע לי שיתחיל לעשות לנו קידוש בשבת. הוא מחלל שבת. אסור לי לשתות מקידוש שהוא עושה...

המשך קריאה: יין נסך בימינו - עבודה זרה דף נז
מודה במקצת- מסכת שבועות דף מז עמודים א-ב

מודה במקצת- מסכת שבועות דף מז עמודים א-ב

אמר רבא: כוותיה דרבי אבא מסתברא, דתני רבי אמי: שבועת ה' תהיה בין שניהם - ולא בין היורשין; היכי דמי? אילימא דאמר ליה: מנה לאבא ביד אביך, ואמר ליה: חמשי...

המשך קריאה: מודה במקצת- מסכת שבועות דף מז עמודים א-ב
שבועה בזמן הזה- מסכת שבועות דף לח עמוד ב

שבועה בזמן הזה- מסכת שבועות דף לח עמוד ב

היכי משבעינן ליה? אמר רב יהודה אמר רב: משביעין אותו בשבועה האמורה בתורה, דכתיב: ואשביעך בה' אלהי השמים. אמר ליה רבינא לרב אשי: כמאן? כרבי חנינא בר איד...

המשך קריאה: שבועה בזמן הזה- מסכת שבועות דף לח עמוד ב
סיומים למסכת שבועות- מסכת שבועות דף מט עמוד ב

סיומים למסכת שבועות- מסכת שבועות דף מט עמוד ב

היכן שורי? אמר לו איני יודע מה אתה סח, והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב או נאבד, משביעך אני ואמר אמן - חייב. אמר לנושא שכר והשוכר היכן שורי? א"ל מת, ו...

המשך קריאה: סיומים למסכת שבועות- מסכת שבועות דף מט עמוד ב
     האם  נתן  לכפות שבועת העדות? מסכת שבועות דף לא עמוד ב

האם נתן לכפות שבועת העדות? מסכת שבועות דף לא עמוד ב

מתני'. שבועת העדות כיצד? אמר לשנים בואו והעידוני, שבועה שאין אנו יודעין לך עדות, או שאמרו לו אין אנו יודעין לך עדות, משביע אני עליכם ואמרו אמן - הרי א...

המשך קריאה: האם נתן לכפות שבועת העדות? מסכת שבועות דף לא עמוד ב
פטור האנוס בשבועה- שבועות כו

פטור האנוס בשבועה- שבועות כו

ויקרא פרק ה פסוק ד א֣וֹ נֶ֡פֶשׁ כִּ֣י תִשָּׁבַע֩ לְבַטֵּ֨א בִשְׂפָתַ֜יִם לְהָרַ֣ע׀ א֣וֹ לְהֵיטִ֗יב לְ֠כֹל אֲשֶׁ֨ר יְבַטֵּ֧א הָאָדָ֛ם בִּשְׁבֻעָ֖ה וְנֶ...

המשך קריאה: פטור האנוס בשבועה- שבועות כו