גמרא

לאו שקדמו עשה מכות דף יד

לאו שקדמו עשה מכות דף יד

לאו שקדמו עשה מכות דף יד עמוד ב - דף טו עמוד א אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כל לא תעשה שקדמו עשה - לוקין עליו. אמרו לו: אמרת? אמר להו: לא. אמר רבה...

המשך קריאה: לאו שקדמו עשה מכות דף יד
סנהדרין דף קי - רבי עקיבא

סנהדרין דף קי - רבי עקיבא

א"ר טרפון: תמיה אני אם יש בדור הזה שיכול להוכיח , א"ר אלעזר בן עזריה: העבודה אם יש בדור הזה שיכול לקבל תוכחה , א"ר עקיבא העבודה אם יש בדור הזה שיודע ה...

המשך קריאה: סנהדרין דף קי - רבי עקיבא
האמת שלנו תנצח-פרשה ומשמעותה לדורינו לחנוכה

האמת שלנו תנצח-פרשה ומשמעותה לדורינו לחנוכה

אין רגע דל בו מדינת ישראל איננה מככבת בדעת הקהל העולמית. לפני כחודשיים האשימונו בהתערבות בבחירות בארה"ב. לאחר מכן בא מבצע 'עמוד ענן' כשכל העולם האדיש...

המשך קריאה: האמת שלנו תנצח-פרשה ומשמעותה לדורינו לחנוכה