הדפסה
יהדות - גמרא

האמת שלנו תנצח-פרשה ומשמעותה לדורינו לחנוכה

אין רגע דל בו מדינת ישראל איננה מככבת בדעת הקהל העולמית. לפני כחודשיים האשימונו בהתערבות בבחירות בארה"ב. לאחר מכן בא מבצע 'עמוד ענן' כשכל העולם האדיש להרג שמבצעים הערבים זה בזה בסוריה, בחן אותנו בזכוכית מגדלת שלא נהרוג יותר מידי מחבלים בעזה ושנסתפק בתקיפה האווירית. רק סיימנו עם זה וכולם שוב כועסים עלינו. על מה על גביית חוב ענק של הרשות הפלשתינאית לחברת החשמל הישראלית ועל רצונה של מדינת ישראל ליצור רצף בין ירושלים למעלה אדומים שכל כך סמוכה לפאתיה. ההתערבות הזאת בחיינו של כל מיני מדינות רחוקות שמרשות לעצמם להטיף לנו מוסר מעוררת מחשבות. מחשבה ראשונה היא שאולי גם אנו נתחיל לנהוג כמוהם. נזמין את שגריר אנגליה לשיחת נזיפה על קיפוח האירים והסקוטים. נזמין את שגריר ספרד וננזוף בו על דיכוי הבסקים ועל קיפוח הקטלונים. וכך נזמין מידי שבוע כל מיני שגרירים ונמצא סיבות לנזוף בהם. המחשבה היותר מעמיקה היא מדוע באמת יש לכל העמים ציפייה כל כך גדולה לצדק ומוסר מהעם היהודי במידה מרובה לאין ערוך מזו שהם מצפים מעצמם? כמובן המחשבה השלישית שעולה בראשינו היא מה עלינו לעשות כדי שקצת ירפו מאתנו האם להתקפל בכל נושא בפני הגויים כמו שסוברים כמה פוליטיקאים ישראלים שדואגים להכפישנו אצל הגויים, או שישנה דרך נכונה יותר תשובה לשאלות אלו נוכל להוציא אולי מהחג אותו נחוג במוצ"ש הקרוב חג החנוכה. חנוכה הינו החג היחידי שקשור בטבורו ל"בית" וכלשון הברייתא (שבת כא:) "נר חנוכה איש וביתו". בחג הזה מבינים אנחנו שכל מה שאתה עושה בחוץ, עבודה, קריירה, שליחות ציבורית, התנדבות וכו' הכול חייב להתחיל קודם כל מהבית שלך. בחברה המודרנית אין זמן. עסוקים מבקר עד לילה ובלילה כבר אין סבלנות לא לילדים ולא לבני/בנות הזוג והגיבוש המשפחתי מתפרק. בחנוכה לומדים אנחנו שהכול מתחיל מהבית. החינוך (חנוכה), הערכים (נרות ואור) היכולת להסתכל ע"י אור הנרות אחד על השני בראיה חודרת לבבות. רק מתוך שאיבת כוחות פנימית זאת יכולים אנו להשפיע מעשים טובים בחוץ כלשון הברייתא "מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ". כל מה שכתבתי כאן נכון ביחס לכל משפחה יהודית, אך נכון גם ביחס שבין עם ישראל לאומות העולם.כל עוד אנו פועלים רק מתוך הישרדות ולא מתוך מערכת ערכים יהודית מובנית, יתקיפונו אומות העולם שחושבים (לפחות כלפי חוץ) שהמוסר אותו הם מייצגים אמיתי וישר יותר. כשראש הממשלה מחליט על בניית 3500 דירות רק כתגובה להכרזת מדינה פלשתינאית, יגידו הגויים שזה לא מוסרי ואולי הם יהיו צודקים מבחינתם. אך כשמדינת ישראל תקבל על עצמה מערכת ערכים של המוסר היהודי האוטנטי והחלטותיה ינבעו ממוסר זה ולא משיקולים אחרים והיא בראש גלוי ומורם תודיע לעמי העולם שערכי הנצח של העם היהודי שעולים לאין ערוך על כל מוסר אחר הקיים בעולם הם אלו שמנחים אותנו. העולם יעריך ויקבל זאת. האור הקטן שיתחיל לצאת מכאן יגדל ויגדל ויקרין אור של אמת וחסד על האנושות כולה.

שבת שלום וחג שמח