לשון המקרא

הבור שלי הוא הבור שלו

הבור שלי הוא הבור שלו

בכיתי, אחזתי בבגדיהם והכתונת נקרעה. הגוף והנשמה שלי חבולים ושרוטים. אני כבר לא מסוגל לצעוק. הם השאירו לי רק חמת מים וקצת לחם. שנים של ריב, שנים של שנא...

המשך קריאה: הבור שלי הוא הבור שלו
טהרה = טוהר שלה

טהרה = טוהר שלה

שלושה שלבים בסדר הטהרה והטומאה של היולדת: בשלב הראשון טמאה היולדת כנדה, ומטמאה אפילו חולין, ואסורה לבעלה; בשלב השני יושבת היולדת בדמי טהרה, ומותרת לבע...

המשך קריאה: טהרה = טוהר שלה
הממתי אותו!

הממתי אותו!

בין הברכות שיחולו על ראש עם ישראל אם יעבדו את ה' א-להיהם, אנו קוראים בסוף פרשתנו (כג, כו-כז):...לא תהיה משכלה ועקרה בארצך, את מספר ימיך אמלא. את אימת...

המשך קריאה: הממתי אותו!
הטבעת המלך בתוך ים

הטבעת המלך בתוך ים

יש הבדל בין ימים לימים. ימים = רבים של ים. ימים = רבים של יום. ההבדלים הם שניים: 1. קמץ או פתח. 2. דגש במ"ם, או לא. בנ?ח כתוב: "כי לי?מ?ים עוד שבעה אנ...

המשך קריאה: הטבעת המלך בתוך ים
חתונה באופק להתחיל להתאמן!

חתונה באופק להתחיל להתאמן!

יש הבדל בין זו? לזו?. זו = זאת, ואפשר להצביע עליה ולהראות. זו = אשר. וכמובן - פסוקים: "עם זו? יצרתי לי תהלתי יספרו" (ישעיה מ"ג), משמעותו: עם אשר יצרתי...

המשך קריאה: חתונה באופק להתחיל להתאמן!
Yisrael

Yisrael

כמה טיפים, קטנים אך חשובים, שכדאי לזכור: לישני עפר - שי"ן ונו"ן = בצירי = במשמעות של לי?שני עפר, ולא לש?ני (=2) עפר... יו"ד בחיריק - יש לנו בעיה לבטא....

המשך קריאה: Yisrael
מסירות נפש על חסידות

מסירות נפש על חסידות

מעשה ברב החסיד, מזקני גדולי חב"ד, ר' דוד צבי חן ז'ל, רב בצ'רניגוב, שהיה מספר: אצל אדמו"ר הזקן, בעל ה"תניא", היה ספר חסידות בכתב יד, כרוך משני עברי, בש...

המשך קריאה: מסירות נפש על חסידות
אם מחזיר הרוח - יירד גשם!

אם מחזיר הרוח - יירד גשם!

אנו רואים הבדל בין י?ש?ב לבין ישב(עם דגש בשי"ן): ישב = יחזיר ישב = י?נשב, מלשון נשיבה וצריך להדגיש השי"ן. ולכן: 1) "יש?ב רוחו יזלו מים" (תהילים קמ"ז ו...

המשך קריאה: אם מחזיר הרוח - יירד גשם!