הדפסה
יהדות - לשון המקרא

אם מחזיר הרוח - יירד גשם!


אנו רואים הבדל בין י?ש?ב לבין ישב(עם דגש בשי"ן):
ישב = יחזיר
ישב = י?נשב, מלשון נשיבה וצריך להדגיש השי"ן.

ולכן:
1) "יש?ב רוחו יזלו מים" (תהילים קמ"ז ופסוקי דזמרה).
2) "וירד העט על הפגרים ויש?ב אתם אברם" (בראשית ט"ו וברש"י). וכמו רש"י על בראשית (שם):לשון נפיחה והפרחה.

לעומת:
1) "תצא רוחו י?ש?ב לאדמתו (תהילים קמ"ו ובפסוקי דזמרה).
2) "לירושלים עירך ברחמים תשוב".
3) "השיבנו אבינו לתורתך" (בתפילת העמידה).
4) "וישב עליהם את אונם" (תהילים כ"א ומזמור שיר ליום חמישי)
שכאן הכוונה: לשון החזרה
וההבדל ניכר גם בהדגשת השי"ן.


בברכת "מ ש?? יב הרוח ומוריד הגשם", (תפילת העמידה)
עדיאל