הדפסה
יהדות - לשון המקרא

מסירות נפש על חסידות

מעשה ברב החסיד, מזקני גדולי חב"ד, ר' דוד צבי חן ז'ל, רב בצ'רניגוב, שהיה מספר:
אצל אדמו"ר הזקן, בעל ה"תניא", היה ספר חסידות בכתב יד, כרוך משני עברי, בשני גבים ועל שער הכריכה כתוב: "בחדר"ג ("בחרם דרבנו גרשום") בזה ובבא להמעיין בזה הספר.
וקרה פעם, שבערה גדולה פרצה בבית הרב. נשרף כל אוצר ספריו ובתוכם כתבים רבים וגם הספר הנזכר בכללם.
שאל האדמו"ר הזקן את בנו, אדמו"ר אמצעי, בדמעות זולגות, שמא הציץ באותו הספר הבן ענה, כמובן, בשלילה. אולם האב אינו מרפה ממנו ומוסיף לחקור ולדרוש:
אילו פרק אחד, מאמר אחד, אתה זוכר, היית מחייה אותי... אבל - עונה הבן בסערה כבושה - היאך יכלתי לעיין בו, הרי החרמת בזה ובבא! אבל - ענה גם האב קצרות - האם מסירות נפש על חסידות אינה כדאית כלל