הדפסה
יהדות - לשון המקרא

Yisrael

כמה טיפים, קטנים אך חשובים, שכדאי לזכור:
לישני עפר - שי"ן ונו"ן = בצירי = במשמעות של לי?שני עפר, ולא לש?ני (=2) עפר...
יו"ד בחיריק - יש לנו בעיה לבטא. ועל כן צריך להיזהר ולשמוע כיצד אנו אומרים
"ישראל" בק"ש! האם אנו אומרים "ישראל" או "אשראל"
ה"א בשווא - בעייתית ג"כ. ודרושה תשומת לב על מנת לומר "יהיה" , ולא "א?י?ה" (בקריאת שמע, לדוג').
"חס?די אבות" - ולא "חז?די אבות"
קדש?ך - ולא "קדצ'ך" , "ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו".


ותפילה לה' אשא:
בחזדי קדצ'ך ובזכות שני עפר
איה אשראל על אדמתו ויוושע תשועת עולמים.
עדיאל