הדפסה
יהדות - לשון המקרא

חתונה באופק להתחיל להתאמן!

יש הבדל בין זו? לזו?.
זו = זאת, ואפשר להצביע עליה ולהראות.
זו = אשר.
וכמובן - פסוקים:
"עם זו? יצרתי לי תהלתי יספרו" (ישעיה מ"ג),
משמעותו: עם אשר יצרתי לי - תהילתי יספרו.
וכן אומר ה'חזקוני' על "עם זו? גאלת" (שירת הים),
שמשמעותו: עם אשר גאלת.
וכן "הלא ה' זו? חטאנו לו" (ישעיה מ"ב).
ואיפה אומרים זו??
בחתונה. "הרי את מקודשת לי בטבעת זו? כדת משה וישראל".

בברכת 'בעתה אחישנה'