הדפסה
יהדות - כשרות

עדכון כשרותמצ"ב לנוחיות הציבור רשימה נוספת מעודכנת ליום רביעי תשס"ב (01/05/02) של פטריות אשר אושרו ע"י מח' היבוא של הרה"ר לישראל בנוסף למה שפורסם בעבר וזאת לאחר בדיקת מעבדה .


שם המוצר ומשקלו

קוד יצור

יבואן

יצרן

ציון הכשרות המאושר


פטריות שמפניון שלמות
3 ק"ג

-------------------------

פטריות שמפניון שלמות 0.5 ק"ג
פטריות שמפניון חתוכות
3 ק"ג


פטריות שמפניון חתוכות
0.5 ק"ג

P261631040_045_C_A9
כמו"כ סיומת :
A9,11/B8,10,11/C7,8,10,11/D8,9,10/E6,7,9/F4,5
---------------------------------------------
P2616-50022-044-C A8
כמו"כ סיומת:

B6,8,11/C6,8,9,11/D6,8,9/E5,8/F4,7,8
P2616-31800-044-C-A6,7,9
כמו"כ סיומת:
B6-8/D6-8/ E5,6/F4-6
וכן הקוד:
45C A2,3,5,6
כמו"כ סיומת:

B1-6/C1,3,4/D2-5/E1-3/F1
P2616-50852-045-C-A1-7
כמו"כ סיומת:
B1-7/C1-7/D1-7/E2-4/F1

משביר מזון בע"מ

EUROCHAMA

כשר לפסח-פרווה, בישול ישראל בהשגחת הרב ישראל יעקב ליכטנשטיין ראב"ד ק"ק בני ישראל לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראל.


פטריות שמפיניון חתוכות
__________________
תאריך אחרון לשיווק:
19/20/21-2002-2005

PR MPS 02050 NL BDZ HSPT
PR MPS 02051 NL BDZ HSPT
PR MPS 02052 NL BDZ HSI


גלקסי סחר בע"מ

פרוצמפ
הולנד

כשר בהשגחת בד"צ חתם סופר פ"ת בישול ישראל ובאישור הרה"ר לישראל


פטריות שמפניון
__________________
תאריך אחרון לשיווק:
2.02.05
14.02.05
13.02.05
13.03.05
14.03.05

PR MPS 02 043 NL BDZ MC/PR MPS 02 045 NL BD
MC/PR MPS 02 043 NL BDZ MC/PR MPS 02 044N
BDZ MC/PR MPS 02 072 NL BDZ MC/PR MPS 020 0 NL BDZ MC

יהודה חיים שווק בע"מ


PROCHAMP
הולנד

כשר פרווה בהשגחת בד"צ העדה החרדית ובאישור הרה"ר לישראל
(יצור מיוחד ללא חשש תולעים וחותמת בד"צ)


פטריות חתוכות

PR MPS 02 037 NL BI
PR MPS 02 038 NL BI
314051/131405

ד.ס.פ. בע"מ

PROCHAMP
הולנד

כשר פרווה בהשגחת בד"צ בעלז ובאישור הרה"ר לישראל


פטריות חתוכות
קוד:PR02064NL 1221PR02065NL 1222
_________________
תאריך אחרון לשיווק:
5-6/03/2005מרינה בע"מ

PROCHAMP
הולנד

כשר פרווה בהשגחת ה - KF ובאישור הרה"ר לישראל


פטריות

P20 03 2002 E20 03 2006 MFC38H
P20 03 2002 E200 2006 MFC38C
P21 03 2002 E21 03 2006 DFC38H
P21 0 2002 E21 03 2006 MFC38C

ד.ס.פ. ויליגר בע"מ

FRANCE CHAMPIGNON
צרפת

כשר פרווה בישול ישראל בהשגחת בד"צ בעלז ובאישור הרה"ר

שם המוצר ומשקלו

קוד יצור

יבואן

יצרן

ציון הכשרות המאושר


פטריות שמפניון שלמות
3 ק"ג

-------------------------

פטריות שמפניון שלמות 0.5 ק"ג
פטריות שמפניון חתוכות
3 ק"ג


פטריות שמפניון חתוכות
0.5 ק"ג

P261631040_045_C_A9
כמו"כ סיומת :
A9,11/B8,10,11/C7,8,10,11/D8,9,10/E6,7,9/F4,5
---------------------------------------------
P2616-50022-044-C A8
כמו"כ סיומת:

B6,8,11/C6,8,9,11/D6,8,9/E5,8/F4,7,8
P2616-31800-044-C-A6,7,9
כמו"כ סיומת:
B6-8/D6-8/ E5,6/F4-6
וכן הקוד:
45C A2,3,5,6
כמו"כ סיומת:

B1-6/C1,3,4/D2-5/E1-3/F1
P2616-50852-045-C-A1-7
כמו"כ סיומת:
B1-7/C1-7/D1-7/E2-4/F1

משביר מזון בע"מ

EUROCHAMA

כשר לפסח-פרווה, בישול ישראל בהשגחת הרב ישראל יעקב ליכטנשטיין ראב"ד ק"ק בני ישראל לונדון ובאישור הרבנות הראשית לישראל.


פטריות שמפיניון חתוכות
__________________
תאריך אחרון לשיווק:
19/20/21-2002-2005

PR MPS 02050 NL BDZ HSPT
PR MPS 02051 NL BDZ HSPT
PR MPS 02052 NL BDZ HSI


גלקסי סחר בע"מ

פרוצמפ
הולנד

כשר בהשגחת בד"צ חתם סופר פ"ת בישול ישראל ובאישור הרה"ר לישראל


פטריות שמפניון
__________________
תאריך אחרון לשיווק:
2.02.05
14.02.05
13.02.05
13.03.05
14.03.05

PR MPS 02 043 NL BDZ MC/PR MPS 02 045 NL BD
MC/PR MPS 02 043 NL BDZ MC/PR MPS 02 044N
BDZ MC/PR MPS 02 072 NL BDZ MC/PR MPS 020 0 NL BDZ MC

יהודה חיים שווק בע"מ


PROCHAMP
הולנד

כשר פרווה בהשגחת בד"צ העדה החרדית ובאישור הרה"ר לישראל
(יצור מיוחד ללא חשש תולעים וחותמת בד"צ)


פטריות חתוכות

PR MPS 02 037 NL BI
PR MPS 02 038 NL BI
314051/131405

ד.ס.פ. בע"מ

PROCHAMP
הולנד

כשר פרווה בהשגחת בד"צ בעלז ובאישור הרה"ר לישראל


פטריות חתוכות
קוד:PR02064NL 1221PR02065NL 1222
_________________
תאריך אחרון לשיווק:
5-6/03/2005מרינה בע"מ

PROCHAMP
הולנד

כשר פרווה בהשגחת ה - KF ובאישור הרה"ר לישראל


פטריות

P20 03 2002 E20 03 2006 MFC38H
P20 03 2002 E200 2006 MFC38C
P21 03 2002 E21 03 2006 DFC38H
P21 0 2002 E21 03 2006 MFC38C

ד.ס.פ. ויליגר בע"מ

FRANCE CHAMPIGNON
צרפת

כשר פרווה בישול ישראל בהשגחת בד"צ בעלז ובאישור הרה"ר