הדפסה
יהדות - כשרות

כשרות פטריות


לאחרונה נודע כי הפטריות המיובאות מסין, נגועות בתולעים. יש להבחין בין ארבע צורות
הם רגילים להשתמש:
א. פטריות חיות, טריות , הנמכרות כירק לאכילה. אלה גדלות בארץ ואין בהם חשש
תולעים.
ב. פטריות מיובאות, יבשות.
הפטריות הללו עוברות תהליך יבוש בתנורים, בין °70 ל -°80, ובדרך כלל שוהות עוד פרק
זמן עד אשר מגיעות לארץ ונמכרות ליצרני מזון.
אם הפטריות הללו שהו תקופה של 12 חודש מהיבוש , הם מותרות ללא כל ספק.
אולם הואיל והם מיובשות בתנורים, יש להקל ולהשתמש בהם גם לפני שעברו עליהם 12 חודש.
לכן, למעשה, פטריות יבשות מותרות בשימוש.
ג. פטריות טחונות, כגון אבקת מרק או רוטב פטריות. הטחינה גורמת לכך שאפילו היו בהם
תולעים, מותר להשתמש באבקה. גם אם מוסיפים להם שברי פטריות, הרי שאלו הן מהפטריות
המיובשות, ולכן השימוש בהם מותר.
ד. פטריות מבושלות במים, הנמכרות בקופסאות שימורים, בהם יש חשש נגיעות בתולעים,
ואין לאוכלם.
מאכל שכבר נתבשל עם פטריות, אם אפשר להוציא את הפטריות, שאר האוכל המבושל מותר.
בורקס או פיצה עם פטריות, משתמשים בהם בפטריות האלה, ולכן גם הם אסורים.
לסיכום:
מותר להשתמש בפטריות חיות טריות, וכן בפטריות יבשות ובאבקות מרק או אבקות לרוטב.
אסור להשתמש בפטריות המבושלות וכן בבורקס או פיצה מפטריות.
הרב אליקים לבנון
רב הישוב אלון מורה
ראש ישיבת ברכת יוסף