תפילה

כוונת הלב בברכת אבות

כוונת הלב בברכת אבות

אמרו חכמינו: "המתפלל צריך שיכוון ליבו בכולן ואם אינו יכול לכוון בכולן, יכוון את ליבו באחת. א"ר חייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי ? באבות" (ברכות ל"ד, ב...

המשך קריאה: כוונת הלב בברכת אבות
אינך לבד

אינך לבד

בשביל אלה שנכנסים לבית הכנסת מתוך חרדת קודש, כל הכתוב כאן מיותר וייחשב כאילו לא נכתב. אבל כיוון שאני פונה אל אלה שרגש זה אינו מובלט אצלם, אם כי הם מעו...

המשך קריאה: אינך לבד
האם צריך להתפלל על חולה אנוש שימות?

האם צריך להתפלל על חולה אנוש שימות?

מעשה(כתובות דף קד) בחכם גדול בשם "רבי", שהיה גם נשיא ישראל והיה חולה מאוד [כיון דחלש אמטיוהי לציפורי דמדליא ובשים אוירא] כיוון שהיה חלש הביאו אותו לעי...

המשך קריאה: האם צריך להתפלל על חולה אנוש שימות?
אני אומר תפלה לשלום המדינה

אני אומר תפלה לשלום המדינה

כאשר בין שחרית למוסף, שליח הציבור אומר תפלה לשלום המדינה, זהו הרגע המאושר ביותר שלי בשבוע. כאשר אני שומע - "אבינו שבשמים צור ישראל וגואלו" אני קם כמו...

המשך קריאה: אני אומר תפלה לשלום המדינה
התפילה וארון הבגדים

התפילה וארון הבגדים


המשך קריאה: התפילה וארון הבגדים
תפילה אחת בבית כנסת

תפילה אחת בבית כנסת


המשך קריאה: תפילה אחת בבית כנסת
כוחה של תפילה

כוחה של תפילה

"א"ר חלבו א"ר הונא כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו וכשמת אומרים לו אבד חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו" (ברכות י).

המשך קריאה: כוחה של תפילה
עושה שלום ...בתפילה

עושה שלום ...בתפילה

השבת האחרונה שלי עברה דיי רגיל. הגעתי בערב שבת לבית כנסת, השעה הייתה כבר שעת חשכה . הרמתי את הסידור בידיי ובשיא המרץ עמדתי לתפילה. כן, זו הייתה תפילת...

המשך קריאה: עושה שלום...בתפילה