הדפסה
יהדות - תפילה

טעה בתפלתו

ש: מה הדין כשטעה והתפלל בשבת תפלת שמונה עשרה של חול?
ת: אם טעה בשבת או ביום טוב והתחיל ברכות אמצעיות של חול ונזכר באמצע ברכה - צריך לגמור כל אותה ברכה שהתחיל ואחר כך מתחיל ברכה אמצעית של שבת או של יום טוב.
והטעם הוא משום שמן הדין היה ראוי לתקן גם בשבת ויום טוב כל ברכות האמצעיות כמו בחול ולהזכיר קדושת היום בברכת "רצה", כמו בראש חודש וחול המועד, אלא מפני כבוד שבת ויום טוב לא הטריחו חכמים ותקנו ברכה אחת אמצעית לקדושת היום, אבל זה שהתחיל ברכה של חול , יש לו לגמור אותה ברכה.
אם נזכר בברכות אחרונות (דהיינו מן "רצה") פוסק באמצע ברכה במקום שנזכר ומתחיל בשל שבת או יום טוב וממשיך תפלתו כסדר.
ואם לא נזכר עד לאחר שהתחיל לומר "יהיו לרצון" חוזר לראש התפלה.
ובתפלת מוסף אם טעה פוסק במקום שנזכר ומתחיל מיד של מוסף.