הדפסה
יהדות - תפילה

תפילת גשמים - מעשי כשפים או מעשים טובים ?

כשנוסדה האצינקלופדיה העברית, הוזמן נוכרי חשוב ופרופ' בטרפילד שמו, לכתוב על הערך: "היסטוריוגרפיה". בטרפילד טען, שהיהודים הם הראשונים בעולם, שנתנו לעולם את תנועת המוסר . מדוע "מוסר"? מפני שבעולם העתיק אם היתה בצורת, נדרש המאמין להקריב קרבן כלשהו לאלוהיו.
בתנ"ך, הופיעה לראשונה תביעה ממוסרית לא לאל, אלא לאדם, לשכן וקרוב, ולצדק חברתי; כדברי הנביא ישעיהו (נח, פרק הצום של יוה"כ) : הכזה יהי צום אבחרהו ... הלוא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית ותראה ערום וכסתו ומבשרך לא תתעלם".
כמה טראגי , שכל הארץ גועשת על עוני ועל רעבים , ממש כדבר הנביא, ובמקום שיהודים מאמינים יובילו קמפיין לאומי בנדון ( כנושא "דתי" ראשון במעלה), ראו עיננו מחזה נדיר.
נראו קיבוצניקים חילונים, ורב עמם, והם נוסעים בסיור על הכנרת ותוקעים בשופר. לתקיעת שופר כשלעצמה אין שום ערך, והריהי כקצף הנמוג על פני המים . לתקיעת שופר שתשובה עמה , וצדקה ומעשים טובים נלווים אליה, ערך של עולם ומלואו.
כמה מצעער, שמה שגוי הבין, יהודים יקרים לא הבינו כלל ועיקר.
חידוש הציונות הדתית בימינו היא גם חידושה של תורת הצדק החברתי: זוהי כל התורה כולה על רגל אחת . ואלה שאינם מבינים זאת , עליהם גם התורה , גם הקב'ה חוגרים שק.
אמנון שפירא - מרצה בכיר לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן.