הלכה

מים אחרונים

מים אחרונים

שאלה: האם יש חיוב בנטילת "מים אחרונים"? תשובה: נטילת מים אחרונים חובה. ויש בזה שני טעמים: א. מלח סדומית (שמסמא את העיניים). ב. ע"מ לברך ברכת המזון צרי...

המשך קריאה: מים אחרונים
ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך

אחת המצוות החשובות בתורה היא "ואהבת לרעך כמוך" וכך מובא במדרש ההלכה " ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה " (ספרא פרשת קדושים פרק ד'). ספ...

המשך קריאה: ואהבת לרעך כמוך
לט''ו באב

לט''ו באב

ש: מהם מנהגי החתן והכלה ביום חופתם? ת: נוהגין שהחתן והכלה מתענין ביום חופתן, מפני שבאותו יום מוחלין להם עונותיהם ואומרים בתפלת המנחה עננו כמו בשאר תענ...

המשך קריאה: לט''ו באב
דיבור בקסדת ג'נטקס במארב

דיבור בקסדת ג'נטקס במארב

שאלה: במהלך מארב ארטישוק אנו נמצאים בתוך הטנק בהמתנה לאויב, כשלראשנו קסדות ג'נטקס המחוברות מערב שבת למערכת "קשר פנים" שבטנק. לכל קסדה מיקרופון הצמוד ל...

המשך קריאה: דיבור בקסדת ג'נטקס במארב
דין עץ שניטע בשמיטה

דין עץ שניטע בשמיטה

ש: מה דין עצים שנטעו בשנת שמיטה? ת: המשנה במסכת שביעית אומרת: "הנוטע בשבת בשוגג יקיים ובמזיד יעקור ובשביעית בין שוגג בין מזיד יעקור". והג"מ אומרת שהטע...

המשך קריאה: דין עץ שניטע בשמיטה
גלידה בגביע

גלידה בגביע

ש: מה מברך על גלידה בגביע? ת: היו לפניו שני מאכלים אחד מאכל עיקרי והשני טפל לו, יברך על המאכל העיקרי ופוטר את הטפל. ודין זה נכון גם בברכה ראשונה וגם ל...

המשך קריאה: גלידה בגביע
הלל הזקן

הלל הזקן

אמרו עליו על הלל הזקן, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר כן : אם אני כאן - ואם איני כאן - מי כאן ? הוא היה אומר כן : למקום שאני אוהב, שם רגלי מוליכות או...

המשך קריאה: הלל הזקן