הלכה

הכנסת אורחים

הכנסת אורחים

בשבוע שעבר כתבנו על דין עליה לתורה לאדם שאינו שומר שבת; ויש להדגיש שיש לעשות מאמץ גדול במייוחד לקרב אנשים המגיעים לביה"כ. בחו"ל רוב האנשים גם שאינם שו...

המשך קריאה: הכנסת אורחים
עליה לתורה של מי שאינו שומר שבת

עליה לתורה של מי שאינו שומר שבת

ש: האם מותר להעלות לתורה יהודי שלא שומר שבת? ת: הרב משה פיינשטיין זצ"ל מחלק בין "כופרים" לבין אנשים שמחללים שבת "לתאבון" (מתוך נוחות). ואומר הרב שה"כו...

המשך קריאה: עליה לתורה של מי שאינו שומר שבת
נרות שבת

נרות שבת

ש: מה תעשה אשה ששכחה להדליק נרות שבת? ת: אשה ששכחה פעם אחת להדליק, תדליק כל ימיה נר אחד יותר ממה שהיתה רגילה. וכן אם שכחה כמה פעמים תדליק תמיד נר אחד...

המשך קריאה: נרות שבת
נוסח תפילה אחיד בצה

נוסח תפילה אחיד בצה

בתשובה פרי עטו של הרב עובדיה יוסף שנכתבה בעיתון "יום ליום" נפסק שחיילים מעדות המזרח צריכים להתפלל בנוסח העדה שלהם, ולא בנוסח האחיד שבסידורים הצה"ליים,...

המשך קריאה: נוסח תפילה אחיד בצה
נטיות מיניות הפוכות

נטיות מיניות הפוכות

הזמר אריאל זילבר התנצל על חריפות דבריו נגד ההומוסקסואלים והלסביות, אך לא על עצם הדברים שאמר. האם לדעתך, צריך להילחם נגד דרכם של ההומוסקסואלים? בוודאי....

המשך קריאה: נטיות מיניות הפוכות
דיני קידוש לבנה

דיני קידוש לבנה

חייבין לקדש את הלבנה בכל חודש ואים מקדשים אותה אלא כשהוא ודאי לילה, שנראית זריחתה על גבי הקרקע וראוי ליהנות מאורה. אם נתכסית בענן אין מקדין אותה, אלא...

המשך קריאה: דיני קידוש לבנה
מקומו של אבל

מקומו של אבל

ש: האם אבל מחוייב לשנות את מקומו הקבוע בבית הכנסת ומה הדין בשבת?? ת: אסור לאבל לשבת במקומו הקבוע בבית הכנסת (יש אומרים שצריך להרחיק ד' אמות ויש אומרים...

המשך קריאה: מקומו של אבל
ברכת האירוסין

ברכת האירוסין

ברכת האירוסין מאי מברך? רבין בר רב אדא ורבה בר רב אדא תרויהו משמיה דרב הודה אמרי: בא"י אמ"ה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות ו...

המשך קריאה: ברכת האירוסין