הלכה

המלך והסדר הציבורי

המלך והסדר הציבורי

הרמב"ם מונה את "זכויותיו" של המלך בכמה מקומות, נדון בהם אחד אחד. נתחיל בפ"ג מה' מלכים הל' ח-י. כאן הרמב"ם מונה שלש זכויות: 1. למלך רשות (משמע ולא חובה...

המשך קריאה: המלך והסדר הציבורי
קידוש החודש

קידוש החודש

ש: מתי הוא הזמן הנכון לקידוש החודש?

המשך קריאה: קידוש החודש
מדיני ברכת הלבנה

מדיני ברכת הלבנה

חייבין לקדש את הלבנה בכל חודש ואין מקדשין אותה אלא כשהוא ודאי לילה, שנראית זריחתה על גבי הקרקע וראוי ליהנות מאורה, אם נתכסית בענן אין מקדשין אותה אא"כ...

המשך קריאה: מדיני ברכת הלבנה
עד היכן מצוות תוכחה ?

עד היכן מצוות תוכחה ?

מצינו בגמרא " עד היכן תוכחה? רב אמר: עד הכאה , ושמואל אמר: עד קללה , ורבי יוחנן אמר: עד נזיפה . כתנאי, רבי אליעזר אומר: עד הכאה , רבי יהושע אומר: עד ק...

המשך קריאה: עד היכן מצוות תוכחה ?
גרימת חילול שבת הנעשה בשבת

גרימת חילול שבת הנעשה בשבת

שאלה

המשך קריאה: גרימת חילול שבת הנעשה בשבת
ועידת אנפוליס-מוכרים בלבד!!! לפרשת חיי שרה, הרב ראובן הילר

ועידת אנפוליס-מוכרים בלבד!!! לפרשת חיי שרה, הרב ראובן הילר

עונה על כך רשי במסר חינוכי נפלא אם תרצו הריני גר ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין, שאמר לי הקדוש ברוך הוא לזרעך אתן את הארץ הזאת . הקדוש ברוך הוא הבטי...

המשך קריאה: ועידת אנפוליס-מוכרים בלבד!!! לפרשת חיי שרה, הרב ראובן הילר
מהי התכלת

מהי התכלת

המצוות שתלויות בתכלת < בכמה מקומות בתורה אנו מוצאים, שיש צורך בתכלת למצוות מסויימות: * בציצית: דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיה...

המשך קריאה: מהי התכלת
דמוקרטיה – לא בכל מחיר - הרב מאיר נהוראי . לפרשת משפטים

דמוקרטיה – לא בכל מחיר - הרב מאיר נהוראי . לפרשת משפטים

לפי פשוטו של מקרא, ניתן להסביר את הפסוק כהוראה לכל יחיד ויחיד מישראל . כל אדם מוזהר שילך בדרך הטוב ואם הזדמן למקום שיש בו שחיתות, והרבים אינם הולכים ב...

המשך קריאה: דמוקרטיה – לא בכל מחיר - הרב מאיר נהוראי . לפרשת משפטים