הדפסה
יהדות - הלכה

מים אחרונים

שאלה: האם יש חיוב בנטילת "מים אחרונים"?
תשובה: נטילת מים אחרונים חובה. ויש בזה שני טעמים: א. מלח סדומית (שמסמא את העיניים). ב. ע"מ לברך ברכת המזון צריך שהידיים תהיינה נקיות.
ויש שאינם נוהגים ליטול מים אחרונים אך דעת הרבה פוסקים שצריך להקפיד אע"פ שמלח סדומית לא מצוי היום.
אדם אדם שידיו מלוכלכות וממילא מתכוון לרחוץ ידיו אחר הסעודה, חייב מעיקר הדין ליטול מים אחרונים לפני בהמ"ז.
* יש ליטול את ידיו לתוך כלי או לתוך הכיור.
* שיעור המים הוא בכדי שינקה את ידיו (הגר"א הקפיד על רביעית מים).
* יטול עד הפרק השני של האצבעות ואם הידיים מלוכלכות יטול על כל מקום שיש לכלוך
* בעת בהמ"ז ירחיק מעל פניו את הכלי ויורידנו מהשולחן או לכל הפחות יכסנו.