הדפסה
יהדות - הלכה

גלידה בגביע

ש: מה מברך על גלידה בגביע?
ת: היו לפניו שני מאכלים אחד מאכל עיקרי והשני טפל לו, יברך על המאכל העיקרי ופוטר את הטפל.
ודין זה נכון גם בברכה ראשונה וגם לענין ברכה אחרונה (במקרה שאכל מהעיקר כזית).
דעת האגרות משה לחלק שאם יש טעם בגביע מברך מזונות על הגביע ושהכל על הגלידה. וישתדל לאכול קודם מהמזונות ורק אח"כ מהגלידה וזאת כיון שלא נאפו יחד ואין להם דין תבשיל אחד ועל כן יברך שתי ברכות.
וכן הדין בקרמבו.
ואם אין בגביע טעם, ובא רק כדי לא לטנף את הידיים, מברך רק שהכל על הגלידה ופותר את הגביע. וכאשר מברך רק על המאכל העיקרי (הגלידה) יאכל מהגלידה ורק אח"כ מהגביע.
דעת הרב מרדכי אליהו שבקרמבו מברך על הקצפת ופוטר את הביסקויט אך אם גמר הקצפת ונשאר לו רק הביסקויט יברך על הביסקויט לפני שאוכלו