אמונה

תפלת הדרך

תפלת הדרך

ש: כאשר נוסעים כמה אנשים יחד וצריך לברך תפלת הדרך האם רצוי שאחד יאמר והשאר יענו אמן או שכל אחד יברך לעצמו? ת: בספר קנין תורה כתב שאחד יכול לברך ויכוון...

המשך קריאה: תפלת הדרך