אמונה

מהפכת תיקון העולם

מהפכת תיקון העולם


המשך קריאה: מהפכת תיקון העולם
קיום מצווה בלב שלם

קיום מצווה בלב שלם


המשך קריאה: קיום מצווה בלב שלם
עבודת ה' בעת פיגועים

עבודת ה' בעת פיגועים

שאלה: אנו כל כך מתאבלים ומצטערים על כל הפיגועים בארצנו. הרבה מצפים לדרכי תיקון מדיניים, לאומיים, צבאיים וביטחוניים. אך שמא יש לחפש את התשועה בכיוון אח...

המשך קריאה: עבודת ה' בעת פיגועים
השתדלות וציפייה לנסים

השתדלות וציפייה לנסים

לא פעם כאשר אדם נמצא במצוקה שומעים אנו את המשפט - "אל דאגה, הכל יהיה בסדר, ה' יעשה נס והכל יסתדר". וצריכים אנו לברר מהו היחס הנכון בין השתדלותו ומאמצי...

המשך קריאה: השתדלות וציפייה לנסים
הבירור הגדול

הבירור הגדול

אנו חיים בתקופה גדולה הדורשת בירור עמוק ויסודי בין אמת לשקר, בין טוב לרע. ככל שמתקדמים אנו בדור הגאולה אנו נדרשים לגלות כוחות גדולים יותר במחשבתנו בנפ...

המשך קריאה: הבירור הגדול
יאמר להם בני אל חי

יאמר להם בני אל חי

במסכת פסחים, דף פ"ז ע"א, דנה הגמרא בנושא האהבה, שהיא לכאורה, מושג מוכר ופשוט. אולם אם ניתן את הדעת על כך, נראה שאין היא מושג כל כך פשוט. הגמרא, מספרת...

המשך קריאה: יאמר להם בני אל חי
הכיפה זרוקה, כיפה קטנה ולב גדול

הכיפה זרוקה, כיפה קטנה ולב גדול


המשך קריאה: הכיפה זרוקה, כיפה קטנה ולב גדול
דרך אישית בעבודת ה'

דרך אישית בעבודת ה'

שכתוב מקוצר של שיחה האם בתורה יש מקום לפרט, לביטויו האישי, למאוויו הפנימיים? האם התורה מסייעת לכל אדם להוציא מן הכח אל הפועל את עולמו הפנימי? האם התור...

המשך קריאה: דרך אישית בעבודת ה'