אמונה

לימוד חכמת האמונה

לימוד חכמת האמונה

"הישיבה תתפתח במדריגה כל כך גבוהה בתורה וחכמת ישראל, עד אשר עולמנו הישראלי, וגם העולם הנכרי הבלתי ישראלי, ידע שהמקום המיוחד להשיג בירורים מיוסדים, על...

המשך קריאה: לימוד חכמת האמונה
היחזרו עשרת השבטים?

היחזרו עשרת השבטים?

חזונו של יחזקאל על חלוקת הארץ לשבטים לעתיד לבא מלמדנו, שכל השבטים יחזרו לארץ ישראל. האומנם יחזרו? נחלקו בזה ר' עקיבא ור' אליעזר: "עשרת השבטים אינן עתי...

המשך קריאה: היחזרו עשרת השבטים?
משבטיות ללאומיות - נסיגה או התפתחות?

משבטיות ללאומיות - נסיגה או התפתחות?

אנו רואים תהליך הסטורי העובר על עם ישראל: בשחר ימיו הוא מחולק לשבטים. מבית שני עד ימינו אנו, נשכחה החלוקה השבטית. לעתיד לבא חלוקה זו צריכה להתחדש! האם...

המשך קריאה: משבטיות ללאומיות - נסיגה או התפתחות?
עברנו את פרעה – נעבור גם את זה

עברנו את פרעה – נעבור גם את זה

הימים קשים, פיגועים, הלוויות, בשורה רעה רודפת בשורה רעה.

המשך קריאה: עברנו את פרעה – נעבור גם את זה
התפקיד שלי

התפקיד שלי

מצוי הדבר מאוד שאדם בונה את חייו על פי דגם של אישיות נערצה אותה הוא מעונין לחקות.

המשך קריאה: התפקיד שלי
מצפים לישועה

מצפים לישועה

כשבא אדם לבית דין של מעלה - אומרים לנו חז'ל - שואלים אותו כמה שאלות. עסקת בתורה נשאת ונתת באמונה וכו'. אחת מן השאלות שנשאל שם האדם היא: ציפית לישועה -...

המשך קריאה: מצפים לישועה
הנה עם בני ישראל

הנה עם בני ישראל

אחת השאלות העמוקות ביותר ביסודות האמונה, היא מה אופיה של האומה, במה שונה עם ישראל מן העמים ובמה הוא שווה.

המשך קריאה: הנה עם בני ישראל
מה אומרות הנשמות

מה אומרות הנשמות

אלה מאיתנו שלא יודעים ל"שוחח" עם נשמות הנפטרים ולהבין מה קרה להם, חושבים ש"עין הרע" זה מיסטיקה ורוב בני אדם הולכים בדרך כל הארץ. הם לא מעריכים נכונה א...

המשך קריאה: מה אומרות הנשמות