הדפסה
יהדות - אמונה

אבולוציה ויהדות.

אבולוציה ויהדות - זוהי אחת השאלות שמעסיקות כמעט כל בחור דתי בימינו , מי יותר ומי פחות . פתרונות שונים ניתנו לבעיה אך לדעתי הם אינם מניחים את הדעת.
הטווח נע בין קבלת האבולוציה , והסברת מעשה בראשית לא כפשוטו , לבין שלילה מוחלטת של האבולוציה .
כאן אנסה להציע פתרון שלדעתי אמיתי יותר מהפתרונות הקודמים ששמעתי , אבל ראשית סקירת הקיים כרגע.


הרב קוק זצ"ל כתב באגרותיו כי ניתן "להכניס" את האבולוציה בתוך מעשה בראשית , ולהסביר את מעשה בראשית שלא כפשוטו. הוא הסתמך בכך על המדרש האומר כי הקב'ה היה בונה עולמות ומחריבן קודם העולם הזה , ואמר "דין הניין לי , ודיין לא הניין לי" (זה מתאים לי וזה לא מתאים לי) .


כמו כן דבר נוסף המסייע לכך הוא שמעשה בראשית הוגדר כ"סוד" ע"י חז'ל ולכן הגיוני לומר שהדברים לא כפשוטן.


הרב קוק לא היה הראשון ולא אחרון בשיטה זו . הקדים אותו בעל מחבר "תפארת ישראל" על המשניות במאמר בשם "אור החיים" שפרסם. גם כמה מחכמי דורינו מחזיקים בשיטה זו (בשו"ת "מקווה המיים" חלק ו' גם כתב כך , וגם הרב אבינר כך אמר לי באחת מתוכניותיו) .


(מנגד , נראה למעיין באיגרתו של הרב קוק כי זהו פתרון של חוסר ברירה. דהיינו , הרב לא כל כך "התלהב" מהרעיון , אלא שידע בחוכמתו ששלילת הרעיון תביא לקונפליקט של דת ומדע , ולכן העדיף לשים פתרון זמני כ"פקק" , עד שתידחה תיאוריה זו.)


אבל שיטה זו מעוררת בעיות לא קלות : לפי שיטה זו כל מעשה בראשית הינו משל : שבעת הימים אינם 7 ימים , שבת אינה שבת וקשה להסביר את סיפור יצירת חווה (וגם כאן נזדקק למשלים נוספים) . גם לפי המקובלים שיטה זו אינה מסתדרת : לפי דעת הקבלה , המדרש "שהיה הקב'ה בונה עולמות ומחריבן" מתיחס לעולמות התוהו , שהם עולמות רוחניים שבהם הוכנו שורשי הרע כהקדמה לבריאת העולם בדרך של שכר ועונש.


כמו כן לפי דעת כל המקובלים קודם שחטא אדם הוא היה יצור רוחני הרבה יותר מאשר האדם היום. ובחטאו ירד ממעלתו והתגשם יותר.


ברור כי אי אפשר להסביר דבר זה בד בבד עם אבולוציה.


ברור איפוא למה רבו המתנגדים לשיטה זו. והרבי מלובביטש באגרותיו דוחה דיעה זו בשתי ידיים , ומתאמץ להוכיח כי חקר העבר הינו מדע לא מדויק כלל , ואין לסמוך על המדע בענין זה. אך ביודעו את אחיזתה הרבה של האבולוציה בעולם המדעי של ימינו גם הוא הציע פתרון : ניתן לומר שהעולם נברא בשישה ימים מנקודה מסוימת של "גיל" העולם . דהיינו כשם שאדם וחווה נבראו כבוגרים , כך גם העולם נברא כ"בוגר" ונברא כך שנראה לנו שהוא בן מליוני שנים , בעוד שאינו אלא בן כמה ימים.אבל גם שיטה זו קשה להולמה. ראשית : קשה לומר שהקב'ה יזמין לנו מכשול שכזה : שלדים ענקיים של יצורים שמתו שבעצם לא היו ולא נבראו.


וגם : עדיין נשארה בעיה עם שיטת המקובלים שכתבנו למעלה , שאדם וחווה היו יצורים רוחניים יותר מאשר אדם וחווה לאחר החטא , או האדם היום.


לכן נראה שדרוש פתרון טוב יותר.


ובאמת דווקא לפי שיטת המקובלים שאדם וחווה היו יצורים רוחניים יותר וירדו ממעלתם לאחר החטא , ניתן להגיע לקצה חוט של פתרון.


ניתן לומר כי אדם וחווה נבראו בעולם רוחני השונה במהותו מעולמינו (גן עדן - כפשוטו. כשם שגם היום אנו רואים את גן עדן כמקום רוחני במימד אחר של מציאות) . ושם היתה הבריאה בששת ימים כפי אותו העולם וכפי פשוטו של מקרא . כך לא נצטרך להסביר את ששת הימים כשישה תקופות או משהו כזה -אלא שישה ימים ושבת כפשוטן באותו עולם רוחני.


והעולם הזה שאנו בו עכשיו התפתח במקביל לאותו עולם רוחני , ובצורה אבולוציונית . ומחמת שהוא עולם גשמי , הזמן בו ארוך הרבה יותר .


והעולם הזה שאנו בו כרגע התפתח כאופציה והכנה לאפשרות שיחטא האדם וירד ממעלתו - אז ירד לעולמינו.


(וענין זה כתוב בכמה מקומות וגם בליקוטי מוהר"ן שזמן בעולם גשמי ארוך יותר מאשר זמן בעולם רוחני . גם לפי תורת היחסות ישנה אפשרות לזמן "להתארך" או להתקצר בתלוי למהירותו של העומד , וזמן איננו דבר קבוע כפי שאנו רגילים לחשוב) .


כך שדברים שלקחו שם שישה ימים , לקחו כאן מליוני ומליארדי שנים . ואומנם , גם כאן העולם הזה "משתלשל" מאותו עולם שעליו . כך שאותו מאמר שיצא מפי הקב'ה יצר בעולם הזה תולדה מסוימת , אבל לפי דרכו של זה העולם : דרך גשמית ואבולוציונית.


(ורואים את ענין ההשתלשלות גם בשמות המקומות שבגן עדן , ושמות הנהרות שם שהם שמות מקבילים למקומות בעולם הזה ממש. מכיוון שעולמינו משתלשל מאותו עולם רוחני.)


וכאשר אדם חטא , וירד ממעלתו , ירדה נפשו והורכבה באותו גוף גשמי שהוכן לה כאופציה אם יחטא - גופו של קוף "משוכלל" . וכאשר הורכבה בו הנשמה , נקרא שמו "אדם".


דרך זו של הסבר מסתדרת עם כל דברי חז'ל , אין מקרא יוצא מידי פשוטו , מסתדרת עם דברי המקובלים , ולהבדיל עם תורת האבולוציה והמדע העכשווי.


לכן נראה לי שזוהי הדרך הטובה ביותר וכך צריך לגשת לסוגיה זו .אשמח לשמוע הערות \ הארות.
יוסף.