הדפסה
יהדות - אמונה

חידוש חיי האומה והמחשבה

חיי כנסת ישראל, ההולכים ומתחדשים בארץ ישראל, מביאים אותנו לחדש ולרומם את מהלך ההיגיון והמחשבה שלנו. הצורה המיוחדת של חידוש זה, צריך שתורגש בכל המקצועות כלם, בין בהלכה, בין באגדה, בין בכל ערכי המדע והמוסר, בין בתפישת החיים והשקפת העולם. התוכן הכללי של חידוש זה צריך שיהיה: ביסוס כל הרוחניות כולה על יסוד החיים הכלליים של האומה, וביסוס כל הרוחניות כולה על היסוד הרוחני העליון שלה וההתאמה הגמורה של חיי החול עם חיי הקודש ושל החיים הגשמיים עם החיים הרוחניים בכלל.