הלכה

נטיות מיניות הפוכות

נטיות מיניות הפוכות

הזמר אריאל זילבר התנצל על חריפות דבריו נגד ההומוסקסואלים והלסביות, אך לא על עצם הדברים שאמר. האם לדעתך, צריך להילחם נגד דרכם של ההומוסקסואלים? בוודאי....

המשך קריאה: נטיות מיניות הפוכות
הגבלה על מכירת חמץ

הגבלה על מכירת חמץ

פקחים של משרד העבודה והרווחה מסתובבים בין בתי עסק וקונסים בעלי עסק המציגים חמץ לראווה. האם אתה תומך בכך צריך לדעת פרטים, אבל על כל פנים זהו חוק טוב. ב...

המשך קריאה: הגבלה על מכירת חמץ
נוסח תפילה אחיד בצה

נוסח תפילה אחיד בצה

בתשובה פרי עטו של הרב עובדיה יוסף שנכתבה בעיתון "יום ליום" נפסק שחיילים מעדות המזרח צריכים להתפלל בנוסח העדה שלהם, ולא בנוסח האחיד שבסידורים הצה"ליים,...

המשך קריאה: נוסח תפילה אחיד בצה
הלל הזקן

הלל הזקן

אמרו עליו על הלל הזקן, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר כן : אם אני כאן - ואם איני כאן - מי כאן ? הוא היה אומר כן : למקום שאני אוהב, שם רגלי מוליכות או...

המשך קריאה: הלל הזקן
חשש גנוב

חשש גנוב

ש: האם מותר לקנות חפץ שיש חשש שהוא גנוב? ת: כותב הקיצור שולחן ערוך בסימן קפב: אסור לקנות מהגנב או מהגזלן את החפץ שגנב או גזל ואין חילוק בין שהוא ישראל...

המשך קריאה: חשש גנוב
בקשות אישויות בתפלה

בקשות אישויות בתפלה

ש: האם מותר להוסיף בקשות אישיות בתפלת שמונה עשרה? ת: בשלושת הברכות הראשונות ובשלושת הברכות האחרונות של שמונה עשרה אין להוסיף דבר מעבר לנוסח הרגיל של ה...

המשך קריאה: בקשות אישויות בתפלה
השמיטה במהלך הדורות

השמיטה במהלך הדורות

א' בין כל המצות התלויות בארץ תופסת מקום מיוחד מצות השמיטה, הן מצד היקפה, והן מצד השפעתה על המבנה הכלכלי, החברותי והמחשבתי כאחד. מקובלת היא החלוקה של ה...

המשך קריאה: השמיטה במהלך הדורות
ברכת האירוסין

ברכת האירוסין

ברכת האירוסין מאי מברך? רבין בר רב אדא ורבה בר רב אדא תרויהו משמיה דרב הודה אמרי: בא"י אמ"ה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות ו...

המשך קריאה: ברכת האירוסין