גמרא

משמעות הגורל סנהדרין מג

משמעות הגורל על פי ספרו של פרופסור עלי מרצבך 'הגיון הגורל'. במלחמת העולם הראשונה התלבטו בראדין אם לברוח לרוסיה מפני הכיבוש הגרמני. החפץ חיים הסתפק, ור...

המשך קריאה: משמעות הגורל סנהדרין מג
אחריות ההורים להתנהגות ילדיהם  לסנהדרין נב

אחריות ההורים להתנהגות ילדיהם לסנהדרין נב

אחריות ההורים להתנהגות ילדיהם לסנהדרין נב. בספר 'על התשובה' מבואר, שחלק מן הווידוי הוא להבדיל בין 'חטאנו' לבין 'עווינו'. יש להודות, שחלק מן הטעויות שו...

המשך קריאה: אחריות ההורים להתנהגות ילדיהם לסנהדרין נב
גוי ששבת סנהדרין נח

גוי ששבת סנהדרין נח

גוי ששבת "גוי ששבת חייב מיתה" (סנהדרין נח:). הקדמה "ערב ההתקפה קיימו ללא ספק הקצינים בפרל-הארבור את הפולחן האמריקאי המקודש של השתכרות כמו חזירים, כפי...

המשך קריאה: גוי ששבת סנהדרין נח
הדם האדום יותר סנהדרין עד

הדם האדום יותר סנהדרין עד

גדרי הסברה מה ראית שדמך אדום יותר ערב ראש השנה באושוויץ. 1400 נערים נכלאו ומצפים למותם. יהודי מגיע לרב מייזליש ושואל: "רבי, הבן היחיד שלי, היקר לי מבב...

המשך קריאה: הדם האדום יותר סנהדרין עד
   גולגלות בארון סנהדרין דף פב

גולגלות בארון סנהדרין דף פב

סנהדרין דף פב עמוד א ואמר רבי חייא בר אבויה: כתוב על גלגלתו של יהויקים: "זאת ועוד אחרת". זקינו דרבי פרידא אשכח ההוא גולגלתא דהות שדיא בשערי ירושלים וה...

המשך קריאה: גולגלות בארון סנהדרין דף פב
  בחירתו האחרונה של אחאב סנהדרין דף פט

בחירתו האחרונה של אחאב סנהדרין דף פט

בחירתו האחרונה של אחאב "להודיע שעצת ה' הוא תקום ולא תועיל תחבולה להנצל ממנה אם לא על צד התשובה אל הש"י כי אז ינחם על הרעה [1] ". סנהדרין דף פט עמוד א...

המשך קריאה: בחירתו האחרונה של אחאב סנהדרין דף פט
כליאת יצר עבודה זרה סנהדרין סד

כליאת יצר עבודה זרה סנהדרין סד

סנהדרין דף סד עמוד א ויזעקו בקול גדול אל ה' אלהיהם מאי אמור? אמר רב יהודה ואיתימא רב יונתן: בייא בייא! היינו דאחרביה לביתא וקליא להיכלא, וקטלינהו לצדי...

המשך קריאה: כליאת יצר עבודה זרה סנהדרין סד
עדים זוממים – הרגו אין נהרגים מכות דף ה

עדים זוממים – הרגו אין נהרגים מכות דף ה

עדים זוממים – הרגו אין נהרגים מכות דף ה עמוד ב מתני'. אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין, שהרי הצדוקין אומרים: עד שיהרג, שנאמר: נפש תחת נפש. אמרו ל...

המשך קריאה: עדים זוממים – הרגו אין נהרגים מכות דף ה