חינוך

להרים דגל (ב)

להרים דגל (ב)

שאלה: בסוף הפינה הקודמת, נכתב שבני נוער רבים משוטטים מפני שחסר להם "דגל" חברתי אשר יתווה להם כיוון ברור ויתלכדו סביבו. לדעתי, דגל חברתי משותף יש בו צד...

המשך קריאה: להרים דגל (ב)
על דרכו החינוכית של הרב צבי יהודה זצ''ל (א)

על דרכו החינוכית של הרב צבי יהודה זצ''ל (א)

חלפו עשרים שנה מאז הסתלקותו של מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל לגנזי מרומים, אבל עדיין ממשיכה דמותו המיוחדת להשפיע על תלמידיו. מדוע? - מפני שהרב צבי...

המשך קריאה: על דרכו החינוכית של הרב צבי יהודה זצ''ל (א)
על דרכו החינוכית של הרב צבי יהודה זצ''ל (ב)

על דרכו החינוכית של הרב צבי יהודה זצ''ל (ב)

את עיקרי משנתו החינוכית כבר העלה הרב צבי יהודה זצ"ל במאמר שהוא פרסם בשנות העשרים לחייו (בשנת תרע"ג). הוא לא זז ממנה כל ימיו! ששים שנה לאחר כתיבת המאמר...

המשך קריאה: על דרכו החינוכית של הרב צבי יהודה זצ''ל (ב)
הקהל את העם האנשים הנשים והטף

הקהל את העם האנשים הנשים והטף

אחת לשבע שנים, במוצאי שנת השמיטה, מצווה התורה (דברים לא יב-יג) להקהיל את העם - אנשים, נשים, טף וגרים. התורה אף טורחת להסביר את חשיבותה של המצווה ואת ת...

המשך קריאה: הקהל את העם האנשים הנשים והטף
חכמת האלטרנטיבה

חכמת האלטרנטיבה

עבודת החינוך היא מורכבת ולעולם איננה נגמרת. המלחמה נגד ההשפעות התרבותיות השליליות היא מלאכה מאוד מסובכת. יש הסבורים שדי באיתורם של המוקדים השליליים וב...

המשך קריאה: חכמת האלטרנטיבה
הסיפוק בלימוד התורה ובקיום המצוות

הסיפוק בלימוד התורה ובקיום המצוות

האם מותר להרגיש סיפוק מקיום מצוה או שמא זה פוגם ב"לשמה" של המצוה האם בכלל צריך לשאוף להרגיש סיפוק< על מדוכה זו ישבו גדולי ישראל בכל הדורות. אחד הביטוי...

המשך קריאה: הסיפוק בלימוד התורה ובקיום המצוות
אל תתייאש (ב')

אל תתייאש (ב')

גדולי ישראל העירו על סתירה בדברי חז'ל: מחד, נאמר: "אל תהי רשע בפני עצמך", ומאידך נאמר שמשביעים את נשמת האדם לפני לידתה, "ומה היא השבועה שמשביעין אותו...

המשך קריאה: אל תתייאש (ב')
כבוד בנים

כבוד בנים

בספר "ריח מים" (רעיונות קצרים לפי סדר פרשיות השבוע) לרב אלימלך בר-שאול זצ"ל, מצויה פנינה חינוכית. היא נסמכת על מדרש וכותרתה היא "כבוד בנים". "ויזבח יע...

המשך קריאה: כבוד בנים