חינוך

הוצאת תלמיד מבית הספר (ב)

הוצאת תלמיד מבית הספר (ב)

למרות שהורו לנו חז'ל שאין להוציא תלמיד שאיננו רואה ברכה בעמלו מבית הספר אלא "להוי צוותא לחבריה" (ב"ב כא א), העירו גדולי הפוסקים שהדברים אמורים רק כאשר...

המשך קריאה: הוצאת תלמיד מבית הספר (ב)
הוצאת תלמיד מבית הספר (סיום)

הוצאת תלמיד מבית הספר (סיום)

מה היתה דעתו של מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק בנידון? הרב צבי יהודה נהג בסבלנות יתירה כלפי כל תלמידי הישיבה. יש מי ששמע אותו אומר: "בישיבתנו יש דרך כניס...

המשך קריאה: הוצאת תלמיד מבית הספר (סיום)
להרים דגל (א)

להרים דגל (א)

"הנוער הדתי הוא נוער נפלא". אמרה זו נכונה היא. אמנם, מצווים אנו לאמץ את מידת הענווה ולהתרחק מהתרברבות, אבל אסור שתהיה לנו הערכה עצמית נמוכה. רבים הם ה...

המשך קריאה: להרים דגל (א)
לימוד הזכות כיצד? (סיום)

לימוד הזכות כיצד? (סיום)

בפינתנו הקודמת למדנו על מי נצטווינו ללמד זכות. למדנו שלא כולם זוכים לאותה מידה של לימוד זכות. יש מי שזוכה ללימוד זכות אפילו בדרך רחוקה מאוד, יש מי שזו...

המשך קריאה: לימוד הזכות כיצד? (סיום)
איכות וכמות בחינוך

איכות וכמות בחינוך

לרשותו של המחנך - הורה או מורה - לא עומדים משאבים חינוכיים אינסופיים. לכן, מתעוררות שאלות רבות של סדרי עדיפויות בהקצאת המשאבים. גם כאשר מצוי שפע של מש...

המשך קריאה: איכות וכמות בחינוך
מדד ההצלחה מול מדד המאמץ

מדד ההצלחה מול מדד המאמץ

החברה המודרנית מודדת את האדם לפי הצלחותיו. הצלחתו ב"חיים" קובעת את מעמדו. קנה מידה זה חדר גם לתחום החינוך. הילד והנער מוערכים על פי הצלחותיהם הלימודיו...

המשך קריאה: מדד ההצלחה מול מדד המאמץ
ט''ו בשבט והחינוך לאהבת ארץ ישראל

ט''ו בשבט והחינוך לאהבת ארץ ישראל


המשך קריאה: ט''ו בשבט והחינוך לאהבת ארץ ישראל
היחס אל הטבע (בעקבות ט''ו בשבט)

היחס אל הטבע (בעקבות ט''ו בשבט)

משנה אחת בפרקי אבות שימשה סלע מחלוקת בדורות האחרונים להערכת יחסם של חז'ל כלפי הטבע.

המשך קריאה: היחס אל הטבע (בעקבות ט''ו בשבט)